W ostatnich dziesięcioleciach z krajobrazu zniknęło wiele naturalnych cieków, oczek wodnych, stawów i piętrzeń młyńskich, czego namacalnym przykładem jest to miejsce. By odzyskać utracone wartości środowiska naturalnego i przywrócić retencjonowanie wody Nadleśnictwo Tuchola, w 2006 roku, odtworzyło dawne stawy zalewowe w Piszczku. Powstały one poprzez podpiętrzenie rzeki Kicz za pomocą zastawki drewnianej. W stawach, powstałych w wyniku usypania grobli, wysokość lustra wody ustabilizowana została przy pomocy tzw. mnichów, które umożliwiają odpływ nadmiaru wody do kolejnych stawów i ostatecznie rowem do rzeki Brdy. Odtworzone stawy stanowią naturalny rezerwuar wody. Zgromadzona w nich woda podnosi poziom wód gruntowych, zmienia lokalnie mikroklimat, doprowadzając do pojawienia się w przyszłości nowych roślin i zwierząt. Naturalna retencja to również zwiększone możliwości samooczyszczania się wody, w tym również z biogenów. Ten walor ma szczególne znaczenia dla tego miejsca. Poprawa jakości wody przy równoczesnym wzbogaceniu walorów krajobrazu, podnosi atrakcyjność przyrodniczą terenu Piszczka. I wreszcie, poprzez przygotowanie dojazdów, stawy te są ważnym źródłem wody dla celów przeciwpożarowych, przyczyniając się do ograniczania możliwości powstania i likwidacji pożarów.