Z zespołu dworskiego zachowały się m. in: w podwórzu folwarcznym, na planie regularnego ośmioboku trzykondygnacyjny, ceglany, tynkowany gołębnik – ptaszarnia z 1863 r. w kształcie rotundy (ośmiobocznej wieży złożonej z dwu korpusów z centralną klatką schodową), gruntownie remontowany w latach 80 - tych XX w. oraz pozostałości parku dworskiego (1,62 ha) z końca XIX w. (obecnie Gospodarstwo Rolne Sp. z o.o.).

Pobudowany na niewielkim wzniesieniu pośrodku założenia parkowego w połowie XIX w. W czasie działań wojennych w 1945 r. spalony ponownie odbudowany w latach 1972-3 w stylu późnoklasycystycznym.

W okresie II wojny światowej działały na terenie Borów Tucholskich grupy konspiracyjne, które potem zasilały oddziały partyzanckie. W 1944 r. nasilił swoją działalność oddział „Jedliny - 102” AK pod dowództwem por. Jana Sznajdera „Dęba”.

 

Mała retencja wodna to zatrzymanie, przy zastosowaniu rozmaitych zabiegów, jak największej ilości wody w jej powierzchniowym i przypowierzchniowym obiegu, czyli powstrzymanie jej bezproduktywnego odpływu do morza.

Rezerwat przyrody Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego został uznany prawnie jako rezerwat w 1956r. Chroniony od 1827r. Powierzchnia rezerwatu wynosi 36 ha.

Kościół pw. Św. Jana Nepomucena i mauzoleum rodziny Janta-Połczyńskich. Drewniany kościółek z 1768 r. zbudowany staraniem Macieja Janty-Połczyńskiego. W 1928 r. dobudowano wieżę oraz kościół otynkowano. Rokokowy wystrój wnętrza.

Uroczysko „Piekło” w rezerwacie przyrody „Dolina Rzeki Brdy” to przełomowy odcinek Brdy o charakterze górskim płynącej w wąwozie w paśmie wzgórz moreny czołowej. Ściany wąwozu posiadają tu nachylenie dochodzące nierzadko do 50 stopni.

Aby poznać codzienne życie Borowiaków, faunę i florę Borów Tucholskich warto skierować się do Muzeum Borów Tucholskich w Tucholi.

Wieś Krąg, wyróżnia się regionalną zabudową drewnianą z przełomu XIX/XX wieku. To swoisty żywy skansen.

Na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego znajduje się jedna z największych atrakcji turystycznych w Polsce - akwedukt w Fojutowie. Jest to budowla umożliwiająca skrzyżowanie dwóch dróg wodnych: Wielkiego Kanału Brdy i Czerskiej Strugi.