W dniu 14 stycznia 2015 roku pracownicy Wdeckiego Parku Krajobrazowego na zaproszenie Pani Danuty Nowak wybrali się do Zespołu Szkół Nr 31 w Bydgoszczy z prezentacją nt. „Ślady i tropy ssaków”. Na koniec zajęć uczniowie wykonywali odciski tropów zwierząt leśnych. Zajęcia bardzo się podobały i dostaliśmy ponowne zaproszenie do szkoły z prelekcją na wiosnę.