W dniu 19 maja br. odwiedził nas Tiliobus (specjalnie przystosowany samochód – mobilne stoisko edukacyjne) w ramach kampanii promocyjnej i informacyjnej dotyczącej obszarów Natura 2000 na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.
Symbolem kampanii jest bielik (Haliaeetus albicilla) – drapieżny ptak z rodziny jastrzębiowatych, który chroniony jest na podstawie Dyrektywy Ptasiej.
Głównym celem jest zwiększenie akceptacji zasad ochrony przyrody wśród społeczności lokalnej i wzmocnienie zasobów przyrodniczych regionu, w tym przede wszystkim obszarów Natura 2000.

Dzieci z Zespołu Szkół w Osiu (klasy II, III, IV, V) wraz z opiekunami w ramach obchodów  Dnia Ziemi uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych – prelekcja nt.: „Natury 2000”, którą prowadził P. Piotr Kuczborski, grach komputerowych w Tiliobusie oraz w grach terenowych (memo, puzzle, gra planszowa), które sprawiły dzieciom wiele radości i uśmiechów na twarzy.
Wszyscy uczestnicy  zobowiązali się do szanowania przyrody, a my ze swej strony serdecznie dziękujemy Pracownikom Tiliobusu i zapraszamy ponownie do Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

 

  

Czym jest Kociewie, z czego słynie, co przedstawia herb? Te zagadnienia zostały poruszone podczas dzisiejszych zajęć pt. „Kociewie – nasza Mała Ojczyzna”, w których wzięły udział dzieci z klas 0 c pod opieką p. E. Chmarzyńskiej 0 d oraz pod opieką
p. B. Deinowskiej.

            Na początku zajęć dzieci obejrzały prezentację multimedialną związaną z Kociewiem. Poznały zwyczaje, obrzędy, język (gwara kociewska np. buksy – chłopskie spodnie) oraz stroje tego regionu (strój męski i kobiecy).Dowiedziały się także czym charakteryzują się kociewskie hafty i ozdoby. Odsłuchały hymn Kociewia autorstwa ks. Bernarda Sychty. Zapoznały się również z wyposażeniem chat, z nazwami mebli, sprzętów domowych oraz  naczyń po kociewsku.

            Następnie w salce dydaktycznej Parku  obejrzały wystawę w kąciku kociewskim dzięki uprzejmości Pani Dyrektor ze Szkoły Podstawowej we Wierzchach, w którym zgromadzono naczynia i sprzęty używane dawniej na Kociewiu ( centryfuga – wirówka do mleka, kopanka – niecka do wyrobu ciasta, szatkownica – hebel, żelazka, kierzanka – maselnica, rajba – tara do prania, cadzka – cedzidło do mleka, kołowrotek do przędzenia wełny itp.). Jednak największe zainteresowanie wzbudziły szuńdy (drewniane drążki nosideł z hakami do zawieszania wiader wypełnionych wodą), które każdy z uczestników zajęć założył na swoje ramiona.

            Na koniec zajęć każde dziecko wraz z opiekunami otrzymało
 „Widoki utracone – Osie” oraz zakładki do książek.

            Mamy nadzieję, że zbliżyliśmy dzieci do przeszłości i historii naszej Małej Ojczyzny.

    

W dniu 25 kwietnia br. w ramach obchodów Dnia Ziemi odwiedziliśmy Przedszkole nr 7 „PUCHATEK” w Świeciu. Przedstawiliśmy pogadankę połączoną z prezentacją multimedialną, urozmaiconą zagadkami i wierszykami nt. środowiska przyrodniczego Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

            Dużym zainteresowaniem cieszyły się wśród dzieci spreparowane zwierzęta : bóbr, lis, mały dzik - pasiak, wiewiórka, które przywieźliśmy ze sobą z siedziby naszego Parku.

            Dzieci dowiedziały się wiele ciekawostek o roślinach i zwierzętach, np.: Jakie kwiaty spotykamy w wiosennym runie? Czy owoce wawrzynka wilczełyko są trujące? Jakie ptaki zwiastują nam nadejście wiosny? Kto to jest ornitolog? Jak odpoczywa i śpi bocian oraz co zjada na śniadanie? Co robią mrówki? Dlaczego w brzuchu mrówki znajdują się dwa żołądki? Czy pszczoły tańczą
i rozpoznają kolor czerwony? Co oznaczają kropki na pokrywach skrzydełek u biedronek? Dlaczego biedronki są pożyteczne? Do czego służy ogon wiewiórkom i czy potrafią pływać?

            Po zapoznaniu zajęć dzieci wraz z opiekunami otrzymały  foldery dot. walorów przyrodniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Otrzymaliśmy również kolejne zaproszenie do „PUCHATKA”.

 

Do zobaczenia wkrótce!

  

Wdecki Park Krajobrazowy prowadzi działalność edukacyjną, współpracuje z nadleśnictwami, szkołami, samorządami, uczelniami i organizacjami pozarządowymi. W siedzibie Parku do dyspozycji zainteresowanych znajduje się bogato wyposażona salka dydaktyczna, a pracownicy służą fachową informacją. Dla wcześniej zgłoszonych grup zorganizowanych przygotowywane są prelekcje, wycieczki i zajęcia terenowe.

Edukacja ekologiczna, zwana też przyrodniczą jest jednym z głównych zadań realizowanych przez Wdecki Park Krajobrazowy. Naszą ofertę kierujemy głównie do zorganizowanych grup: dzieci i młodzieży szkolnej, studentów i osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego, a w szczególności powiatu świeckiego. Wdecki Park Krajobrazowy realizuje zajęcia przyrodnicze poprzez Salkę Edukacyjną, warsztaty w terenie. Ze względu na liczne walory przyrodnicze, krajobrazowe, historyczne i kulturowe WPK stanowi doskonałą terenową bazę dydaktyczną. Jest miejscem, gdzie młodzież pod okiem specjalistów ma okazję sprawdzić praktycznie zdobytą wiedzę, kształtować wrażliwość i właściwe postawy wobec przyrody, rozumieć związki człowieka z naturą.

Robaczek podgladaczek

„Czym skorupka za młodu nasiąknie … czyli jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas” we Wdeckim Parku Krajobrazowym

Szkolenie 2007

„Czym skorupka za młodu nasiąknie …” – to program edukacyjny o zasięgu ogólnopolskim , który został opracowany przez Gorczański Park Narodowy. Adresowany jest przede wszystkim do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Obejmuje on trzy lata nauczania zintegrowanego i co jest w nim najważniejsze jest zgodny z podstawą programową. Skierowany jest on głownie do nauczycieli, którzy chcą wyjść poza mury szkolne, by wraz ze swoimi uczniami przeżywać radość z poznawania, obserwowania, roślin i zwierząt występujących w ich naturalnym środowisku.

Uczniowie Przedszkola Nr 6 „Bajka” w Świeciu -"Smoki" - na ścieżce dydaktycznej "Zatoki"

SMOK

Szkolenie 2007

W dniu 23 października br. na ścieżce dydaktyczno – leśnej „Zatoki” w jesiennej atmosferze wśród leśnej zieleni Wdeckiego Parku Krajobrazowego odbyło się spotkanie z pracownikiem Parku - P. Moniką Wiśniewską a uczniami klasy „O” – „Smokami” z Przedszkola Nr 6 „Bajka” w Świeciu.

Monika Wiśniewska