Od ponad 75 lat Liga Ochrony Przyrody działa na rzecz środowiska przyrodniczego i edukacji ekologicznej. Celem Ligi są społeczne działania na rzecz środowiska naturalnego, upowszechnianie wiedzy o jego ochronie, oraz kultury i etyki ekologicznej. Zabiega ona również o wprowadzenie w Polsce strategii zrównoważonego rozwoju.

Liga Ochrony Przyrody powstała w 1928 roku, a od 1933 roku wydaje czasopismo. Społeczne poparcie zyskały wnioski Ligi o: utworzenie w powojenne Polsce resortu ochrony środowiska; powołanie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska; wprowadzenie w szkołach oraz w uczelniach wyższych odrębnego przedmiotu "Ochrona środowiska"; opracowanie przez Rząd zasad ekopolityki państwa; obejmowanie ochroną prawną obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych w formie parków narodowych, parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu; powołanie Banku Ochrony Środowiska.

Polecane strony: www.lop.org.pl

"Wegetarianizm stanowi kryterium, dzięki któremu możemy poznać,
czy czyjeś dążenie do moralnej doskonałości jest prawdziwe i szczere".

Lew Tołstoj (1828-1920), rosyjski pisarz

Według badań GUS "nawyki żywieniowe i upodobania kulinarne Polaków" przeprowadzonych w dniach 4 - 7 sierpnia 2000 roku 1% naszego społeczeństwa to wegetarianie. Biorąc pod uwagę, że to głównie młodzi ludzie stosują taką dietę, można stwierdzić, że wegetarian jest w Polsce więcej i liczba ta stale rośnie. O korzyściach wegetarianizmu, zarówno etycznych jak i zdrowotnych można dowiedzieć się więcej na licznych festynach i happeningach organizowanych przez Międzynarodową Unię Wegetariańską w czasie corocznego Dnia Wegetarian.

Polecane strony:
http://www.ivu.org Międzynarodowa Unia Wegetariańska
http://www.wegetarianie.pl

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” ogłasza 20 stycznia (trzecia sobota stycznia) Dniem Wierzby Głowiastej i zaprasza do przyłączenia się do akcji ogławiania wierzb. Organizując ten dzień chcemy przypomnieć pożyteczny zwyczaj ogławiania tych drzew.

Ogławianie znane było na polskich ziemiach już w średniowieczu, kiedy to ulistnione pędy wierzbowe ścinano na paszę dla zwierząt. W wielu regionach kraju wierzbowe gałęzie służą jako opał w wiejskich gospodarstwach.

Najczęściej sadzone i ogławiane są u nas wierzba krucha i wierzba biała. Są to gatunki szybko rosnące, o miękkim, łatwo próchniejącym drewnie. Już w wieku kilkunastu lat od posadzenia możemy uzyskać doskonałe siedlisko dla dzikich zwierząt. Żaden inny krajowy gatunek drzewa nie nadaje się do tego tak dobrze. W wyniku systematycznego ścinania pędów na stałej wysokości, tworzy się charakterystyczna „głowa wierzbowa” – zgrubienie z licznymi dziuplami i szczelinami – zamieszkiwane przez wiele gatunków ptaków. Są to nie tylko dziuplaki, takie jak pospolite sikory, wróble, szpaki, pliszki, ale także coraz rzadsze: dudki, pójdźki, puszczyki czy kraski.

Mokradła to ekosystemy zagrożone. W dwudziestym wieku zanikła lub została zdegradowana ponad połowa mokradeł na świecie.

Główną przyczyną ich niszczenia jest eksploatacyjne podejście społeczeństw do gospodarowania zasobami przyrody, niezadowalający stopień przestrzegania przepisów ochrony środowiska, ale również niski stan świadomości ekologicznej społeczeństw, które często traktują obszary wodno-błotne jak nieużytki. 2 lutego 1971 roku, nad brzegiem Morza Kaspijskiego w irańskim mieście Ramsar, podpisano konwencję o ochronie obszarów wodno-błotnych (zwanych też mokradłami). Ratyfikacja Konwencji była reakcją na alarmujące tempo wymierania ptaków na naszej planecie.

Polecane strony:
www.ramsar.org
www.wigry.win.pl/kronika/sdm2012.htm

Święto obchodzone 2 lutego. Data upamiętnia podpisania konwencji ramsarskiej 2 lutego 1971 roku. Obchodzone jest od 1997 roku. Czasami dodatkowo organizowane są obchody Światowego Tygodnia Mokradeł.

Dzień organizowany jest w ponad 95 krajach przez przyrodnicze organizacje pozarządowe, agencje rządowe oraz instytucje. W Polsce są to np. parki narodowe, regionalne zarządy gospodarki wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uczelnie i różne organizacje (m.in. Centrum Ochrony Mokradeł, WWF Polska). W czasie Dnia (lub Tygodnia) Mokradeł organizowane są konferencje, wycieczki edukacyjne, konkursy, audycje w mediach, a czasem uruchamianie nowych programów ochronnych lub powoływanie nowych obszarów chronionych. Zasadniczym celem obchodów Dnia Mokradeł jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie roli ekologicznej i gospodarczej obszarów wodno-błotnych. Zgodnie z konwencją ramsarską mokradło to obszar leżący na pograniczu środowiska wodnego i lądowego, czyli zarówno obszary podmokłe (bagna), jak i wszelkie wody śródlądowe, a także najpłytsze przybrzeżne wody morskie, ale w czasie Dnia Mokradeł uwaga poświęcana jest również nieco szerszym obszarom (np. łęgom, które poza powodziami nie są pokryte ani przesycone wodą).

W poszczególnych latach Dzień Mokradeł ma przypisane przez biuro konwencji ramsarskiej hasło, choć w poszczególnych krajach może być ono modyfikowane. Anglojęzyczne międzynarodowe slogany reklamujące ŚDM:

Mroźna i śnieżna zima to trudny okres dla dzikich zwierząt. Gruba warstwa śniegu i lód utrudniają zwierzętom dostęp do naturalnego pokarmu i wody. Dlatego leśnicy wspólnie z myśliwymi oraz wolontariuszami ze szkół i organizacji pozarządowych pomagają zwierzętom leśnym przetrwać zimę. Do podstawowych czynności w lasach należą obecnie: odśnieżanie dróg leśnych i miejsc występowania naturalnego pokarmu (np. borówki czernicy, wrzosu), ułatwienie dostępu do naturalnego wodopoju, ścinanie drzew do spałowania (czyli ogryzania kory przez zwierzęta, np. jelenie, daniele). Przed niedostatkiem wody chroni natomiast podanie soczystej karmy – buraków, marchwi, ziemniaków, jabłek.

Dużą rolę w odżywianiu się zwierzyny i zapobieganiu chorobom odgrywają składniki mineralne, zwłaszcza sól. Zapotrzebowanie na nią pokrywane jest z żeru naturalnego, karmy oraz częściowo z lizawek. Lizawka to drewniany słupek z kostką soli umieszczoną na szczycie. Sól – źródło ważnych pierwiastków – rozpuszcza się pod wpływem wilgoci i spływa po słupku. Zwierzęta chętnie ją zlizują.

Karma podawana jest w stałych punktach dokarmiania, jak paśniki, buchtowiska itp. Wykładana jest też pod drzewami. Ponadto nisko na krzewach zawiesza się siano łąkowe.

Pomysł uczczenia kotów specjalnym świętem pojawił się we Włoszech. Dlatego też w Rzymie odbywają się tegoroczne centralne obchody Światowego Dnia Kota. Koty są jednymi z najpopularniejszych zwierząt domowych. Według danych redakcji magazynu "Kot", goszczą one w 33% polskich gospodarstw domowych, wygrywając konkurencję z psami. Kot jest wyjątkowym stworzeniem. Żyjąc z nim przez wiele lat pod jednym dachem, trudno go poznać.

W Polsce Dzień Kota obchodzony jest po raz trzeci za sprawą magazynu "Kot" oraz łódzkiego "Cat Clubu".

Fakt, że koty goszczą w 33% gospodarstw domowych w Polsce, stawia nasz kraj na trzecim miejscu pod względem liczby tych zwierząt w domach, zaraz po Australii i USA. W mniej więcej co czwartym domu we Francji i Belgii mieszkają koty. W Anglii żyje w domach ok. 10 mln kotów i 6,5 mln psów.

Wszystkim kotom i ich właścicielom życzymy wszystkiego najlepszego!

Źródło: http://artykuly.animalia.pl/artykuly.php?id=689

Polecane strony:
http://www.kociarstwo.pl

W trosce o czworonożnego przyjaciela

Odrzuć mity - poznaj fakty

Mit - każda suka czy kotka musi choć raz urodzić młode.
Fakt - młode wcale nie są jej potrzebne dla zdrowia i szczęścia.

Mit - kastracja jest niebezpieczna i powoduje choroby.
Fakt - kastracja jest zabiegiem prostym i chroni przed wieloma śmiertelnymi chorobami.

Mit - szczenięta czy kocięta łatwo znajdują domy.
Fakt - tysiące niechcianych zwierząt corocznie jest porzucanych, uśmiercanych.

Do 2000 roku na świecie zbudowano 45 000 wielkich zapór wodnych. O skutkach budowy wielkich tam, co roku 14 marca informują obywateli organizacje ekologiczne i społeczne.

Budowanie zapór wodnych w celu pokrycia zapotrzebowania na wodę i energię to skomplikowane zagadnienie. Podczas planowania takiej inwestycji społeczeństwa staja przed koniecznością kompleksowych wyborów i koniecznością zapewnienia odpowiedniej ochrony środowiska przyrodniczego. „Dzień Sprzeciwu Wobec Tam ” koordynowany jest przez International Rivers Network z USA, a w Polsce tą tematyką zajmuje się Klub Gaja.

Polecane strony::
http://www.klubgaja.pl
http://www.stopprzegradzaniurzek.info

Dzień Słońca, a właściwie Światowy Dzień Ziemi i Słońca (ang: International Sun-Earth Day) to święto ustanowione w 2000 roku przez Amerykańską Agencje Kosmiczną NASA mające na celu upowszechnianie wiedzy o Słońcu i jego wpływie na życie na Ziemi.

Obchody Dnia Słońca odbywają się głównie w USA. Agencja NASA prowadzi cykle szkoleń, wykładów, pokazów mających przybliżyć wiedzę o naszej gwieździe. W 2011 główne obchody odbywają się 19 marca. Mimo że mają one miejsce w USA, dzięki internetowi, możemy w nich uczestniczyć także w Polsce. W tym celu NASA utworzyła specjalną stronę internetową: Sun-Earth Day (strona po angielsku)

Dzień ten obchodzi się przez sadzenie małych Wierzb. Dawniej Wierzby można było spotkać bardzo często, zwłaszcza na wsiach. Widać je było na miedzach, a nawet w środku pola. Ich szerokie konary dawały doskonałe schronienie ptakom. Dziś niestety jest to coraz rzadszy widok, a główną tego przyczyną jest mechanizacja rolnictwa.

„...o czym ta wierzba śni i roi,
czemu w głąb rzuca łzę za łzą?”

"Wierzba" - Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Światowy Dzień Wody to międzynarodowa inicjatywa, która została zapoczątkowana w 1992 roku przez Organizajcję Narodów Zjednoczonych na konferencji Środowisko i Rozwój (UNCED) w Rio de Janeiro.

22 grudnia 1992r. Zgromadzenie Ogólne ONZ w czasie konferencji "Szczyt Ziemi 1992" w Rio de Janeiro (Brazylia) rezolucją ustanowiło Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day). Obchody Światowego Dnia Wody ustalono na dzień 22 marca. Od początku jednym z głównych organizatorów obchodów Dnia jest UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury), wspólnie z UNECE (United Nations Economic Commission for Europe, Europejska Komisja Gospodarcza - EKG) i FAO (Food and Agriculture Organization, Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa).

Morze Bałtyckie jest morzem śródlądowym, głęboko wciśniętym w ląd. Dlatego też wody w Morzu Bałtyckim mają stosunkowo niskie zasolenie, którego poziom waha się od 30 ‰ w rejonie cieśnin duńskich do 3‰ w zatokach Botnickiej i Fińskiej.

Niskie zasolenie powoduje z kolei karłowatość organizmów wodnych. Średnia głębokość to 52,3 m, a całkowita powierzchnia morza wraz z cieśninami i Kattegatem szacowana jest na 415 266 km2. Polska jest stroną wielu umów międzynarodowych, których celem jest ochrona bądź rekultywacja Morza Bałtyckiego, w tym między innymi: konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i Bełtach (tzw. Konwencji Gdańska) z 1973 roku; konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, (tzw. Konwencja Helsińska) z 1974 roku; porozumienia o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego (ASCOBANS) z 1992 roku.

Polecane strony:
http://www.naszbaltyk.pl/ochrona_baltyku.html
http://www.helcom.fi/home/en_GB/welcome/
http://www.helcom.ru/baltic_sea_day

W coraz szybciej zmieniającym się świecie, rozwój przemysłu, wzrost populacji, globalizacja transport i ogromne zużycie energii doprowadziły do zmian klimatycznych.

Ponad 90 procent klęsk żywiołowych związanych jest z czynnikami klimatycznymi i meteorologicznymi, takimi jak: huragany, ulewne deszcze, katastrofalne opady śniegu, błotne lawiny i osuwiska, susze. Zjawiska te nasilają się i stają się coraz groźniejsze Wobec takich zagrożeń, szczególna rola przypada Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) i narodowym służbom meteorologicznym w tworzeniu rozbudowanych systemów wczesnego ostrzegania, pozwalających zmniejszyć skutki klęsk żywiołowych. Polskie organizacje ekologiczne czynnie włączają się w międzynarodową dyskusję na temat stabilizowania klimatu na Ziemi.

Polecane strony:
http://www.wmo.int/worldmetday/
http://wagw1.imgw.pl
http://www.ine-isd.org.pl

Akcja związana z zieloną polityką stworzona przez World Wildlife Fund odbywająca się w każdą ostatnią sobotę marca, począwszy od 2007 roku.

Ma ona na celu nakłonienie zwykłych ludzi, a także korporacje, do wyłączenia na jedną godzinę świateł oraz urządzeń elektrycznych w domach i biurach. Skłania ona do refleksji nad zmianami klimatu.

  1. Po raz pierwszy akcja odbyła się w roku 2007 w Sydney. Wzięło w niej udział 2,2 mln osób.
  2. W roku 2008 udział w akcji, która odbyła się 28 marca, wzięło już 50 milionów osób w 370 miastach na całym świecie. W Polsce światła zgasły w Warszawie i Poznaniu.
  3. W 2009 roku udział w akcji zadeklarowało ponad 700 miast z 78 krajów.
  4. W roku 2010 wyłączenie światła na 60 minut było największą akcją dla środowiska w historii - podał WWF. Włączyło się do niej ponad 4,5 tys. miast w 128 krajach. Wyłączono światło najbardziej znanych budynków - Wieży Eiffla w Paryżu, Pałacu Buckingham w Londynie, mostu Golden Gate w San Francisco, Opery w Sydney. W Polsce udział wzięło 40 miast, w tym 15 wojewódzkich; wyłączono oświetlenie m.in. Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

O ochronie ptaków najszerzej mówi Dyrektywa Ptasia Unii Europejskiej (DP) z dnia 2 kwietnia 1979 r. Jest ona odpowiedzią na alarmujące informacje o zmniejszaniu się liczby gatunków ptaków zasiedlających różne tereny Europy oraz kurczeniu się populacji wielu europejskich gatunków oraz ich siedlisk.

W Europie cele i zadania Dyrektywy Ptasiej są realizowane poprzez program tworzenia spójnych obszarów chronionych Natura 2000. W Polsce ptakami zajmuje się wiele organizacji, których adresy stron umieszczamy poniżej.

Polecane strony:
http://www.bocian.org.pl/
http://www.otop.org.pl/
http://www.zto.most.org.pl/

PRZEDSTAWIAM PAŃSTWU SZCZURA

Czy nie sądzisz, że człowiek to nader wyjątkowe "zwierzę"? Opanował cały świat, opanował las, dzicz, opanował ogień i zwierzęta. Nie udały mu się tylko dwie rzeczy - nigdy nie zwyciężył żywiołu i plagi dzikich gryzoni. Szczury żyją na równi z człowiekiem, jest ich dużo więcej niż homo-sapiens. Co jest tajemnicą ich sukcesu? Odpowiedź jest prosta - ponadprzeciętna inteligencja.

Bardzo marzę o tym, aby powiedzieć „nie muszę nikomu tłumaczyć jaki jest szczur”, ale tak nie jest... Podczas spacerów ludzie mylą szczurki z chomikami albo innymi gryzoniami, ale przecież myszka od szczura różni się diametralnie... "Fancy rats" (ang. szczury hodowlane) są słodkie, czyste i bardzo przyjacielskie, więc oburzenie jakie wywołuje u napotkanych osób słowo "szczur" - magicznie, działa jak bluźnierstwo. W jednej z pierwszych książek o tych intrygujących zwierzętach Marcina Gorazdowskiego znajduje się przytoczona historia o tym, jak sam autor został wyrzucony z autobusu, bo okazało się, że przewozi pojazdem komunikacji miejskiej "tego brudnego gryzonia".

"Brudny gryzoń" mimo to zaskarbił sobie zaufanie wielu osób na świecie i stał się... Zwierzątkiem domowym...

Woda wodzie nierówna. Celem Tygodnia Czystości Wód jest uświadomienie ludziom jak cenna jest czyta, nieskażona woda.

To właśnie ilość czystej wody determinuje jakość naszego życia oraz określa granice rozwoju gospodarczego. Uchwalona w 1968 roku w Strasburgu Europejska Karta Ochrony Wód, ujmuje podstawowe zasady gospodarowania wodą, zwracając uwagę na konieczność racjonalnego spożywania i ochrony jej ograniczonych zasobów.

CZY WIESZ, ŻE?

  • Co 15 sekund, z powodu braku dostępu do czystej wody i środków higieny, na świecie 1 ginie dziecko.
  • Ponad 2,2mln ludzi na świecie umiera co roku na choroby związane z piciem zanieczyszczonej wody.
  • 20% zasobów wodnych Ziemi jest zużywane przez przemysł i wielkie przedsiębiorstwa, a ponad połowa z niej zamienia się w ścieki.

Polecane strony:
http://www.naszaziemia.pl

Lasy w Polsce rosną na 9 mln ha, czyli pokrywają ponad 28 proc. powierzchni kraju. Można zatem stwierdzić, że leśnicy gospodarują na niemal jednej czwartej powierzchni naszego kraju.

Leśnicy dbają o to, by wartość polskich lasów rosła, by zachować je w stanie gwarantującym przyszłym pokoleniom korzyści co najmniej takie, jakie my mamy z lasów. Chcą zachować pełnię bogactwa przyrodniczego polskich lasów i zapewnić możliwość wypełniania przez nie licznych funkcji ekologicznych, społecznych i gospodarczych.

Polecane strony:
http://www.lp.gov.pl

7 kwietnia jak co roku obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia oraz Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Z tej okazji, dużo zdrowia, pomyślności oraz satysfakcji z pełnienia tak ważnej misji, jaką jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego, wszystkim pracownikom opieki zdrowotnej życzą: Dyrekcja i Pracownicy Departamentu Polityki Zdrowotnej. W tym roku Światowy Dzień Zdrowia przebiega pod hasłem „Walcz z lekoopornością. Brak działań dziś – brak możliwości leczenia jutro". Jego celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie antybiotyków dla zdrowia człowieka, jak również na zagrożenia płynące z ich stosowania. Nadużywanie i niewłaściwe używanie środków przeciwdrobnoustrojowych (np. przyjmowanie niepełnych dawek, przerywanie kuracji, przyjmowanie leków złej jakości – pochodzących z niepewnych źródeł) sprzyja rozwojowi drobnoustrojów lekoopornych, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Szacuje się, że w państwach Unii Europejskiej co roku umiera 25.000 ludzi z powodu infekcji wywołanych bakteriami opornymi na antybiotyki.

W trakcie Światowego Dnia Zdrowia 2011, Światowa Organizacja Zdrowia będzie wzywać do działań na rzecz powstrzymania rozwoju oporności na leki.

Polecane strony:
http://www.who.int/world-health-day/2011/en/index.html
http://www.antybiotyki.edu.pl