Światowy Dzień Wody to międzynarodowa inicjatywa, która została zapoczątkowana w 1992 roku przez Organizajcję Narodów Zjednoczonych na konferencji Środowisko i Rozwój (UNCED) w Rio de Janeiro.

22 grudnia 1992r. Zgromadzenie Ogólne ONZ w czasie konferencji "Szczyt Ziemi 1992" w Rio de Janeiro (Brazylia) rezolucją ustanowiło Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day). Obchody Światowego Dnia Wody ustalono na dzień 22 marca. Od początku jednym z głównych organizatorów obchodów Dnia jest UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury), wspólnie z UNECE (United Nations Economic Commission for Europe, Europejska Komisja Gospodarcza - EKG) i FAO (Food and Agriculture Organization, Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa).

Pierwsze obchody odbyły się w 1993r. Ideą obchodów jest zwrócenie uwagi społeczności świata na najważniejsze problemy związane z zasobami słodkiej wody na Ziemi oraz uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną. Corocznie Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem:

 • 1994 - Troska o wodę jest obowiązkiem każdego człowieka
 • 1995 - Kobiety a woda
 • 1996 - Woda dla spragnionych miast
 • 1997 - Zasoby wodne świata: czy ich wystarczy?
 • 1998 - Wody podziemne - niewidoczne zasoby
 • 1999 - Wszyscy mamy wpływ na wykorzystanie wody
 • 2000 - Woda dla XXI wieku
 • 2001 - Woda a zdrowie
 • 2002 - Woda dla rozwoju
 • 2003 - Woda dla przyszłości
 • 2004 - Woda i kataklizmy
 • 2005 - Woda dla życia
 • 2006 - Woda a kultura (koordynatorem było UNESCO)
 • 2007 - Radzić sobie z niedoborem wody (koordynatorem było FAO)
 • 2008 - Woda a warunki sanitarne
 • 2009 - Woda w zmieniającym się świecie
 • 2010 - Czysta Woda dla Zdrowego Świata

National Geographic Channel przygotował raport pt. "Polacy a świadomość oszczędzania wody". Raport został przeprowadzony w lutym 2009r. na reprezentatywnej, ogólnopolskiej, losowej 1005-osobowej próbie osób w wieku powyżej 15 lat. Miał on na celu sprawdzić wiedzę Polaków na temat problemów globalnych, w szczególności o wyczerpujących się zasobach wodnych. Badani odpowiadali również na pytania dotyczące znanych im sposobów oszczędzania wody.

CZY WIESZ, ŻE?

 1. 1/3 ludności świata mieszka na terenach objętych deficytem wody.
 2. 1/5 populacji nie ma zapewnionego dostępu do czystej wody pitnej.
 3. Ponad 2,2mln ludzi na świecie umiera co roku na choroby związane z piciem zanieczyszczonej wody.
 4. W ciągu najbliższych 20 lat średnia ilość wody przypadająca na 1 mieszkańca Ziemi zmniejszy się o 1/3.

Polecane strony:
http://www.worldwaterday.org
http://www.swiatowydzienwody.pl/
http://www.unwater.org/worldwaterday/index.html