W Polsce, podobnie jak w innych krajach rozwój turystyki został zapoczątkowany w pierwszej połowie XIX wieku. 18 września - Międzynarodowy Dzień Turystyki jest dziś świętowany głównie przez członków terenowych oddziałów PTTK.

Dwoma pierwszymi organizacjami promującymi turystykę były: Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze PTK. Pierwsza z nich powstała w 1873 roku a jej celem były m.in.: badania geologiczne polskich gór i ich popularyzacji, ochrona przyrody i wspieranie przemysłu góralskiego. Towarzystwo skupiało w swych szeregach wielu wybitnych specjalistów i naukowców. W 1874 roku z inicjatywy Towarzystwa zbudowano pierwsze schronisko górskie nad Morskim Okiem. W 1876 roku powstały schroniska w Roztoce i Pięciu Stawach, a w 1894 na Hali Gąsienicowej. Dzięki działaniom Galicyjskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Tatry stały się głównym obszarem na ziemiach polskich, a Zakopane główną miejscowością turystyczno-uzdrowiskową.

1906 roku powstało w Warszawie Polskie Towarzystwo Krajoznawcze PTK. Organizacja postawiła sobie za cel zbieranie wiadomości krajoznawczych, gromadzenie zbiorów naukowych, organizowanie wycieczek po kraju, urządzanie wystaw krajoznawczych. Swoje działania skupiała się na terenach nizinnych.

Po pierwszej wojnie światowej turystyka znalazła się w kręgu zainteresowań władz państwowych. W 1935 z inicjatywy Ministerstwa Komunikacji powołana została Liga Popierania Turystyki jako stowarzyszenie, którego celem było organizowanie i krzewienie turystyki masowej. W 1937 powołano Spółdzielnię Turystyczno-Wypoczynkową (STW) "Gromada", a w 1938 - Centralne Biuro Wczasów (CBW). Biuro zajmowało się organizacja wypoczynku masowego na wsi – głównie w rejonie żywieczczyzny. Ta pierwsza próba organizowania turystyki socjalnej pozostawiła trwały ślad a popularny dziś termin "wczasy".

Okres po drugiej wojnie światowej do roku 1990 to czas masowych wyjazdów na tzw. wczasy pracownicze. W 1949 roku powstał uchwałą sejmu Fundusz Wczasów Pracowniczych. Masowe zapotrzebowanie na wczasy i wypoczynek, zwłaszcza rodzin, spowodowało, że od 1956 r. zakłady pracy i związki zawodowe rozpoczęły budowę ośrodków i domów wypoczynkowych. W 1950 r. zostaje powołana organizacja tzw. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK).

Po przemianach w 1990 roku turystyka „powróciła” ponownie w prywatne ręce. Wielkie domy wypoczynkowe należące do przedsiębiorstw zostały sprywatyzowane, rozwinęły się nowe formy wypoczynku takie jak: agroturystyka, ekoturystyka.

Polecane strony:
http://www.pttk.pl/