W 1992 roku, przyjmując z zadowoleniem fakt, że z inicjatywy powstałego we Francji "Międzynarodowego Ruchu ATD - Czwarty Świat" organizacje pozarządowe w wielu państwach obchodziły w dniu 17 października Światowy Dzień Likwidacji Skrajnego Ubóstwa, Zgromadzenie Ogólne postanowiło ogłosić ten dzień Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem (rezolucja 47/196 z 22 grudnia). Obchody mają uświadomić opinii publicznej potrzebę likwidacji ubóstwa we wszystkich krajach, w szczególności w krajach rozwijających się i zwrócić uwagę na fakt, że walka z ubóstwem stała się priorytetem rozwojowym.

Polecane strony:
http://www.un.org/Depts/dhl/poverty/

Obchody tego święta poprzedzone są całomiesięcznymi obserwacjami wybranych lokalnych zlewni. Głównym celem jest pokazanie i rozpropagowanie wiedzy na temat wszelkich współzależności występujących na poziomie zlewni.

Został wprowadzony przez America's Clean Water Foundation w 2002 roku, który był rokiem czystej wody. Obecnie obchodzony jest na całym świecie, a jednym z głównych współorganizatorów jest International Water Association.

Polecane strony:
http://www.worldwatermonitoringday.org

25 października – Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt

25 października – Dzień Kundelka (pl, dzień wszystkich wielorasowych psów)

Z przeprowadzonego w kwietniu 2005 roku sondażu Instytutu SMG/KRC wynika, chociaż polskie prawo tego zabrania, ponad 80% sprzedawców sprzedałoby papierosy nieletnim, mimo że 86% ma świadomość, iż jest to nielegalne.

Światowy Dzień Rzucania Palenia przypada zawsze w trzeci czwartek listopada. Idea narodziła się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem zachęcone powodzeniem akcji uznało trzeci czwartek listopada (tydzień przed obchodzonym w Stanach Zjednoczonych Dniem Dziękczynienia) za Dzień Rzucania Palenia. Pomysł ten przyjął się także w innych krajach, w tym od 1991 r. w Polsce. Od 1992 r. Fundacja „Promocja Zdrowia” przy Centrum Onkologii (Instytut w Warszawie)w każdy trzeci czwartek listopada inicjuje akcje pod hasłem „Rzuć palenie razem z nami”.

Polecane strony:
http://www.rzuc-palenie.prv.pl

Jest to wyraz sprzeciwu wobec hodowli zwierząt na futra i warunkom w jakich są one przetrzymywane.

W niektórych krajach, np. w Wielkiej Brytanii i Holandii, taka hodowla jest prawnie zakazana. W innych, np. w Szwecji i Irlandii, dopiero trwa batalia na rzecz wprowadzenia takiego zakazu. Niestety, inwestorzy z tych państw przenoszą się za granicę, m.in. do Polski. Zwierzęta hodowane na futra - lisy, jenoty, norki, nutrie, króliki, szynszyle - przeżywają swoje krótkie życie na specjalnych fermach hodowlanych, stłoczone w niewielkich klatkach, pozbawione możliwości ruchu, co powoduje ich nienaturalne zachowania takie jak gryzienie własnego ciała czy zjadanie młodych. Żyją w skrajnie nienaturalnych warunkach a później są brutalnie zabijane.

CZY WIESZ, ŻE?

Aby uszyć jedno futro przeciętnej wielkości trzeba zabić:

  • 27 szopów,
  • 40 soboli,
  • 150 gronostai,
  • 11 rysi,
  • 18 rudych lisów,
  • 55 dzikich norek,
  • 100 szynszyli,
  • 100 wiewiórek.

Media i reklama promują konsumpcyjny styl życia. Ludzie zachęcani są do nieustannego kupowania nowych produktów, co ma świadczyć o zamożności ich portfela. Dodatkowo nowe produkty projektowane są tak, aby cykl ich życia był możliwie krótki, tak aby konsument musiał w niedługim okresie ponownie kupić ten produkt. Zużyte produkty trafiają zwykle na wysypiskach śmieci.

Dzień Bez Kupowania został zainicjowany w r. 1992 w Kanadzie przez Teda Dave'a, pracującego wtedy w świecie reklamy. Chciał on wyrazić swój sprzeciw wobec ciągłego apelu w mediach, wzywającego ludzi do zbędnej konsumpcji. Konsumpcja, szczególnie nadmierna, ma ogromny szkodliwy wpływ na środowisko, na jakość życia ludzi. Jego motto „Już dosyć!” (Enough is enough) trafiło do odbiorców w wielu krajach, którzy wspierają od tamtego czasu tę ideę.

„Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi”
Święty Franciszek - pierwszy ekolog - głosił wizję solidarności i braterstwa ze wszystkimi stworzenia.

W 1979 roku papież Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka patronem ekologów. Współcześnie może on być znakiem orientacyjnym w odszukiwaniu właściwych relacji między człowiekiem a przyrodą, innymi ludźmi i Bogiem. W Polsce tę problematykę rozwijają franciszkańskie grupy ekologiczne, w tym Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu.

20 grudnia - Dzień Ryby

22 grudnia – Pierwszy Dzień Zimy

29 grudnia – Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej