Spis treści

Przedstawiamy państwu dwunasty zestaw pytań VI edycji. Na odpowiedzi czekamy od 20.04.2015r. do 04.05.2015r.

Pytanie pierwsze: Co to jest zdjęcie fitosocjologiczne?

Pytanie drugie: Proszę podać poprawną nazwę roślin umieszczonych na poniższych zdjęciach.

Proszę podać nazwę rośliny na zdjęciu
A

Proszę podać nazwę rośliny na zdjęciu
B

Proszę podać nazwę rośliny na zdjęciu
C

Proszę podać nazwę rośliny na zdjęciu
D

fot. Anna Fryszka

Podsumowanie dwunastego zestawu pytań VI edycji "Z biegiem Wdy" 20.04-04.05.2015r. 

Odpowiedzi na pytanie pierwsze:   
Zdjęcie fitosocjologiczne jest to opis płatu roślinności (fitocenozy), wykonany w sposób zwięzły i przejrzysty według pewnego umownego schematu, obejmujący te cechy płatu, które dadzą się stwierdzić przez bezpośrednią obserwację w terenie. Stanowi ono główny materiał do analizy zróżnicowania roślinności, identyfikacji i klasyfikacji zbiorowisk.

Opis taki powinien obejmować:

  • krótki i uproszczony opis siedliska,
  • dokładny spis gatunków, z podaniem przy każdym stopnia ilościowości i towarzyskości, fenologicznego stadium rozwoju oraz z zaznaczeniem zmniejszenia żywotności, jeśli ono zachodzi.

Odpowiedź na pytanie drugie:
A.
Ziarnopłon wiosenny (Ranunculus ficaria L.)
B. Zawilec żółty (Anemone ranunculoides L.)  
C. Przywrotnik pospolity (Alchemilla Vulgaris L.)
D. Podbiał pospolity (Tussilago farfara L.)

Wśród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi wylosowaliśmy kilka osób, które zostały nagrodzone książkami: 

  1. Adrian z Sycowa
  2. Julia z Mogilna
  3. Ewelina z Jazowsko
  4. Jan z Oświęcimia
  5. Gabriela z Włosienicy