Spis treści

Przedstawiamy państwu szesnasty zestaw pytań VI edycji. Na odpowiedzi czekamy od 23.06.2015r. do 07.07.2015r.

Pytanie pierwsze: Jak można inaczej nazwać jarząba brekinie?

Pytanie drugie: Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie to dziesiąty i zarazem największy rezerwat biosfery utworzony w Polsce. Rezerwaty biosfery, których na świecie znajduje się ponad 500, stanowią wyznaczone obszary chronione, zawierające cenne zasoby przyrodnicze. Proszę wymienić jakie parki wchodzą w skład w/w rezerwatu.

Podsumowanie szesnastego zestawu pytań VI edycji "Z biegiem Wdy" 23.06-07.07.2015r. 

Odpowiedzi na pytanie pierwsze:
Jarząb brekinia to inaczej brzęk lub jarząb brzęk.

Odpowiedź na pytanie drugie:
W skład Rezerwatu „Biosfery Bory Tucholskie” wchodzi
5 parków: Park Narodowy Bory Tucholskie, Tucholski Park Krajobrazowy, Wdecki Park Krajobrazowy, Wdzydzki Park Krajobrazowy, Zaborski Park Krajobrazowy.

Wśród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi wylosowaliśmy kilka osób, które zostały nagrodzone książkami: 

  1. Adrian z Sycowa
  2. Bartłomiej z Zamościa
  3. Maciej z Lniana
  4. Mateusz z Ostrowa Mazowiecka
  5. Joanna z Łobez