Spis treści

Przedstawiamy państwu dziesiąty zestaw pytań VI edycji. Na odpowiedzi czekamy od 16.03.2015r. do 30.03.2015r.

Pytanie pierwsze: Proszę napisać czego dotyczy Konwencja w Rio de Janeiro i kiedy ją podpisano?

Pytanie drugie: Co to jest łąka? 

Podsumowanie dziesiątego zestawu pytań VI edycji "Z biegiem Wdy" 16.03-30.03.2015r. 

Odpowiedzi na pytanie pierwsze:  
Konwencja w Rio de Janeiro została sporządzona 5 czerwca 1992 roku na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro. Konwencja weszła w życie 29 grudnia 1993 roku. W 2010 roku lista stron konwencji (List of Parties) objęła 193 uczestników, w tym większość państw świata. Dotyczy ona zasad ochrony, pomnażania oraz korzystania z zasobów różnorodności biologicznej. A konkretniej : ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej elementów oraz uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów genetycznych, w tym przez odpowiedni dostęp do zasobów genetycznych i odpowiedni transfer właściwych technologii, z uwzględnieniem wszystkich praw do tych zasobów i technologii, a także odpowiednie finansowanie.

Odpowiedź na pytanie drugie: Łąka to zbiorowisko roślinne tworzone ze znacznym udziałem traw. W szerokim znaczeniu termin obejmuje wszelkie formacje trawiaste występujące na Ziemi, w tym stepy i sawanny. Łąki składają się na użytki zielone. Charakterystyczne dla łąk jest to, że korzenie i rozłogi roślinności łąkowej tworzą darń, dzięki której łąka może odrastać na nowo po każdym skoszeniu i spoczynku zimowym. 

Wśród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi wylosowaliśmy kilka osób, które zostały nagrodzone książkami: 

  1. Jessika z Warlubia
  2. Marcin z Piławy Górnej
  3. Magdalena z Torunia
  4. Jagoda z  Szarłaty
  5. Barbara z Oświęcimia
  6. Jakub z Kalisza