Spis treści

Przedstawiamy państwu czternasty zestaw pytań IX edycji. Na odpowiedzi czekamyod 23.04.2018r. do 07.05.2018r.

Zadanie 1. Jak wiadomo w Polsce parków krajobrazowych trochę się znajduje. Ich powierzchnia stanowi 8,4% powierzchni Polski, czyli trochę parkowców jest. Pytanie konkursowe brzmi ile jest parków krajobrazowych w Polsce? Proszę podać liczbę.

Zadanie 2. Wdecki Park Krajobrazowy, w skrócie WPK. Co się okazuje nie tylko my używamy takiego skrótu są też inne parki. Proszę podać jakie to parki.

Podsumowanie czternastego zestawu pytań IX edycji "Z biegiem Wdy" 23.04.2018r. - 07.05.2018r .

Odpowiedzi do zadania 1:
Parków Krajobrazowych w Polsce jest 122. Ale przyjmowaliśmy odpowiedzi od 121 do 123, ponieważ różne źródła podawały różne informacje.

Odpowiedzi do zadania 2:
Skrót WPK mogą używać parki krajobrazowe takie jak:

  • Wrzelowiecki Park Krajobrazowy
  • Wisnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy
  • Wdzydzki Park Krajobrazowy
  • Welski Park Krajobrazowy

Wśród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi wylosowaliśmy kilka osób, które zostały nagrodzone książkami:

  1. Krzysztof ze Starych Pól
  2. Zygmunt z Praszka
  3. Krzysztof z Małe Rudy
  4. Artur z Lipna
  5. Natalia z Bydgoszczy
  6. Elżbieta z Węgorzewa