Spis treści

Przedstawiamy państwu szesnasty zestaw pytań IX edycji. Na odpowiedzi czekamy od 28.05.2018r. do 11.06.2018r.

Zadanie 1. Kiedy Marta miała 5 lat, jej dziadek przybił do wierzby w ogrodzie gwóźdź mocujący linkę do prania na wysokości 160 cm. Na jakiej wysokości znajduję się gwóźdź dzisiaj, jeśli Marta ma już 25 lat. Możesz podać wysokość w przybliżeniu.

Podsumowanie szesnastego zestawu pytań IX edycji "Z biegiem Wdy" 28.06.2018r. - 11.06.2018r .

Odpowiedzi do zadania 1:
Gwóźdź będzie na tej samej wysokości, ponieważ wierzba przyrastała na grubość.

Wśród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi wylosowaliśmy kilka osób, które zostały nagrodzone książkami:

  1. Beata Sikorska - Bobrowniki
  2. Krzysztof Krupnik - Poznań
  3. Adam Kumański - Rybnik
  4. Krzysztof Molasy – Stare Pole
  5. Emilia Walczak - Andrychów
  6. Monika Chyczewska - Raciąż