Spis treści

Przedstawiamy państwu siedemnasty zestaw pytań IX edycji. Na odpowiedzi czekamy od 25.06.2018r. do 09.07.2018r.

Zadanie 1. Proszę rozpoznać gatunki motyli.

Proszę rozpoznać gatunek motyla pokazany na zdjęciu 11

Proszę rozpoznać gatunek motyla pokazany na zdjęciu 22

Proszę rozpoznać gatunek motyla pokazany na zdjęciu 33

Proszę rozpoznać gatunek motyla pokazany na zdjęciu 44

Zadanie 2. Jest to gatunek chrząszcza z rodziny poświętnikowatych. Postać dorosła jest podobna do chrząszcza majowego lub kasztanowego. Najbardziej aktywny jest pod wieczór. Co to za owad?

rozpoznaj gatunek chrząszcza pokazanego na zdjęciu

Podsumowanie siedemnastego zestawu pytań IX edycji "Z biegiem Wdy" 25.06.2018r. - 09.07.2018r .

Odpowiedzi do zadania 1:

  1. Rusałka pawik
  2. Rusałka żałobnik
  3. Latolistek cytrynek
  4. Paź królowej

Odpowiedzi do zadania 2: Guniak czerwczyk

Wśród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi wylosowaliśmy kilka osób, które zostały nagrodzone książkami:

  1. Julia Jasińska - Tuchola
  2. Adrian Grzywna - Warszawa
  3. Dawid Zakrzewski - Osie
  4. Patrycja Kwiatkowska - Przeźmierewo
  5. Małgorzata Piotrowicz - Bydgoszcz
  6. Damian Jakubasz - Kawęczyn