Spis treści

Przedstawiamy państwu osiemnasty zestaw pytań IX edycji. Na odpowiedzi czekamyod 11.07.2018r. do 19.07.2018r.

Zadanie 1. Proszę wskazać na którym zdjęciu znajduje się pszczoła.

Proszę wskazać na którym zdjęciu znajduje się pszczoła1

Proszę wskazać na którym zdjęciu znajduje się pszczoła2

Proszę wskazać na którym zdjęciu znajduje się pszczoła3

Proszę wskazać na którym zdjęciu znajduje się pszczoła4

Zadanie 2: Proszę podać 5 korzyści, które dają nam zapylacze.

Podsumowanie osiemnastego (ostatniego w tej edycji) zestawu pytań IX edycji "Z biegiem Wdy" 11.07.2018r. - 19.07.2018r .

Odpowiedzi do zadania 1:
Pszczoła znajduje się na zdjęciu nr 3

Odpowiedzi do zadania 2:
5 korzyści które dają nam zapylacze:

 • powstaje pyszny miód, jako efekt ciężkiej pracy małych pszczół miodnych, są producentami miodu i wosku,
 • zapylanie przez zapylaczy zwiększa plony (zwiększenie jakości i ilości plonów)
 • zwiększenie wartości odżywczych roślin pastewnych zapylonych przez pszczołę miodną
 • pszczoły miodne posiadają zdolność oczyszczania zanieczyszczonego pyłku w czasie trwania produkcji miodu, zanieczyszczenia metalami ciężkimi kumulują w swoich organizmach aż do śmierci - czyniąc swój produkt (miód) bardzo odżywczym i zdrowym, ekologicznym produktem.
 • naturalne zapylacze, którymi są pszczoły są bezpieczne dla środowiska, a dodatkowo bardzo pożyteczne, przyczyniając się do wzrostu plonów bez stosowania sztucznych nawozów.

Wśród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi wylosowaliśmy kilka osób, które zostały nagrodzone książkami:

 1. Karolina Misztal - Kielce
 2. Monika Chyczewska - Raciąż
 3. Małgorzata Piotrowicz - Bydgoszcz
 4. Anna Kuczyńska - Leoncin
 5. Wiesław Minder - Osie
 6. Doktor Justyna – Kraków
 7. Jan Kocoń - Warszawa