Spis treści

Przedstawiamy państwu szósty zestaw pytań IX edycji. Na odpowiedzi czekamy od 28.11.2017r. do 12.12.2017r.

Zadanie: Proszę napisać jaki gatunek inwazyjny może zainteresować się tą platformą i do czego ona służy.

do czego ona służy platforma pokazana na zdjęciu

do czego ona służy platforma pokazana na zdjęciu

Podsumowanie szóstego zestawu pytań IX edycji "Z biegiem Wdy" 28.11.2017r. - 12.12.2017r r.

Odpowiedzi do zadania:

Platforma przedstawiona na fotografi jest przeznaczona dla norki amerykańskiej. Tratwa składa się z pływającej platformy, na której umieszczony jest pojemnik pokryty cienką warstwą gliny, częściowo zanurzony w wodzie i przykryty daszkiem, co zapobiega wysychaniu gliny. Zwierzęta wchodzące na tratwę zostawiają ślady w postaci łap odbitych w miękkiej glinie, co umożliwia późniejsze oznaczenie gatunku.Wdecki PK rozpoczął monitoring występowania w/w gatunki jak na razie bez rezultatu.

Wśród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi wylosowaliśmy kilka osób, które zostały nagrodzone książkami:

  1. Dominika z Torunia
  2. Bogdan z Płocka
  3. Dorota z Warszawy
  4. Mateusz z Mogilna
  5. Michalina z Bydgoszczy
  6. Grażyna z Białegostoku