Spis treści

 

Przedstawiamy państwu siódmy zestaw pytań IX edycji. Na odpowiedzi czekamy od 18.12.2017r. do 02.01.2018r.

Zadanie 1: 

Jak wiadomo w świecie zwierząt zazwyczaj możemy rozróżnić płeć u danego gatunku. U ptaków samce są bardziej kolorowe od samic, u owadów samce są mniejsze itd., a u parzystokopytnych jak np. u jeleni samce nakładają poroże. Jest okres świąteczny i narzuca nam się pytanie jak to wygląda u reniferów. Proszę odpowiedzieć która z płci u reniferów nakłada w okresie zimowym poroże?

Zadanie 2:

Co to jest podłaźniczka?

Nagrody ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Podsumowanie siódmego zestawu pytań IX edycji "Z biegiem Wdy" 18.12.2017r. - 02.01.2018r r. 

Odpowiedzi do zadania 1:

U reniferów w okresie zimowym poroże jest nakładane przez samice. Samce zrzucają swoje poroże na początku grudnia.

Odpowiedzi do zadania 2:

Podłaźniczka to swoisty słowiański pierwowzór choinki: sam czubek jodełki lub jodłowe gałęzie, wieszane pod powałą, mocowane pod stropem albo utykane wokół okiennej framugi i ozdabiane zgodnie z miejscowym zwyczajem.

Wśród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi wylosowaliśmy kilka osób, które zostały nagrodzone książkami: 

Oto laureaci:

  1. Gabriela z Przytkowic
  2. Mateusz z Krakowa
  3. Agnieszka z Wrocławia
  4. Matylda 
  5. Zbigniew z Sterkowic
  6. Emila z Nieszawy

Serdecznie gratulujemy !!!