Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami z uwagi na duże zainteresowanie zajęciami dwudniowymi we Wdeckim Parku Krajobrazowym ogłaszamy nabór na dwudniowe zajęcia przyrodnicze. Nabór odbywać będzie się na podstawie przesłanych prac konkursowych wraz ze zgłoszeniem.

Zadanie konkursowe polega na nakręceniu krótkiego filmu/ spotu edukacyjnego w którym przekonacie jury konkursowe że to właśnie Wy powinniście wziąć udział w dwudniowych zajęciach edukacyjnych na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

Jeżeli przyroda jest dla Was ważna i chętnie podejmujecie działania na rzecz jej ochrony to ten konkurs jest właśnie dla Was.

Zasady naboru na dwudniowe zajęcia przyrodnicze

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie przez opiekuna grupy chęci udziału w dwudniowych zajęciach edukacyjnych na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Udział w konkursie zgodnie z regulaminem konkursu dostępnym na stronie internetowej www.wdeckipark.pl.

Uczestnicy i cel konkursu

Konkurs jest adresowany do zespołów klasowych uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Celem konkursu jest integracja zespołu klasowego, podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy przyrodniczej oraz aktywizacja działań dzieci i młodzieży na rzeczochrony przyrody.

Zadanie konkursowe

Zadaniem uczestników konkursu jest wspólne nakręcenie krótkiego filmu/spotu edukacyjnego ukazującego w jaki sposób uczestnicy poznają przyrodę i podejmują działania na rzecz jej ochrony. Film powinien być wykonany przy pomocy kamery, tabletu, smartfona, telefonu komórkowego lub innego sprzętu.

Zasady naboru na dwudniowe zajęcia edukacyjne na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego

  1. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie przez opiekuna grupy chęci udziału w dwudniowych zajęciach edukacyjnych na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego – załącznik nr 1
  2. Udział w konkursie zgodnie regulaminem konkursowym - załącznik nr 2 i uzyskanie pozytywnej oceny jury.

Nabór na dwudniowe zajęcia przyrodnicze