Konkurs przyrodniczo - plastyczny „Moje ulubione zwierzątko leśne” organizowany był w przedszkolach i szkołach podstawowych z terenu naszego Parku (Przedszkole Publiczne w Osiu ,Szkoła Podstawowa w Osiu, Łążku, Brzezinach, Wierzchach wraz z oddziałami przedszkolnymi) w terminie od października do grudnia 2011 roku.

Konkurs ten poprzedzony był pogadankami, prezentacjami multimedialnymi, wystawami nt. „Zwierzęta naszych lasów” , „Jak zwierzęta radzą sobie zimą?”itp. Nagrodami były książki przyrodnicze oraz zeszyty edukacyjne, które zostały zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody, przybliżenie dzieciom świata fauny, rozwijanie wyobraźni, zainteresowań artystycznych i twórczych, wdrażanie do samodzielnego prowadzenia obserwacji przyrodniczych oraz rozbudzanie więzi z otaczającym światem. Pragnęliśmy także przyczynić się do rozwoju ich zainteresowań i zaspokojenia potrzeby ekspresji oraz umożliwienia im osiągnięcia sukcesu. Dodatkowo konkursy te uczą rozpoznawać gatunki zwierząt, które spotykamy w naszym regionie i objęte są ochroną gatunkową.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za wzięcie udziału w naszym konkursie i życzymy dalszych sukcesów

Konkurs przyrodniczo – plastyczny pt. „Moje ulubione zwierzątko leśne” – VIII edycja [rok szkolny 2011/2012]

Tablice przy siedzibie Parku   Tablice przy siedzibie Parku   Tablice przy siedzibie Parku   Tablice przy siedzibie Parku   Tablice przy siedzibie Parku   Tablice przy siedzibie Parku   Tablice przy siedzibie Parku   Tablice przy siedzibie Parku   Tablice przy siedzibie Parku   Tablice przy siedzibie Parku