prezentacja Wdeckiego Parku Krajobrazowego Tytuł: Dary jesieni
Slajdów: 60
Przewidywany czas: 45 min.
Ogólna charakterystyka prezentacji: Wszyscy doskonale rozpoznajemy pory roku, jednak to jesień jest jedną z piękniejszych i bardziej tajemniczych części roku. Prezentacja ma za zadanie pokazać jakimi darami obdarza nas natura poza powszechnie znanymi grzybami.
Tematyka dostosowana do grup wiekowych:
Grupy przedszkolne
i grupy „0”
Szkoła podstawowa
Klasy 1-3
Szkoła podstawowa
Klasy 4-6
Gimnazjum Szkoły średnie Studenci
dorośli
TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Możliwość prezentacji w salce dydaktycznej WPK – Grupa maksymalnie 20 osób.

prezentacja Wdeckiego Parku Krajobrazowego Tytuł: Czynna Ochrona Przyrody we Wdeckim Parku Krajobrazowym
Slajdów: 13
Przewidywany czas: 20-45 min.
Ogólna charakterystyka prezentacji: Do podstawowych zadań służby Parku poza edukacją ekologiczną należy czynna ochrona przyrody. Prezentacja pokazuje jakie działania składają się na to zadanie.
Tematyka dostosowana do grup wiekowych:
Grupy przedszkolne
i grupy „0”
Szkoła podstawowa
Klasy 1-3
Szkoła podstawowa
Klasy 4-6
Gimnazjum Szkoły średnie Studenci
dorośli
NIE NIE OPCJA TAK TAK TAK
Możliwość prezentacji w salce dydaktycznej WPK – Grupa maksymalnie 20 osób.

prezentacja Wdeckiego Parku Krajobrazowego Tytuł: Buk zwyczajny
Slajdów: 20
Przewidywany czas: 45 min.
Ogólna charakterystyka prezentacji: Prezentacja gatunku.
Tematyka dostosowana do grup wiekowych:
Grupy przedszkolne
i grupy „0”
Szkoła podstawowa
Klasy 1-3
Szkoła podstawowa
Klasy 4-6
Gimnazjum Szkoły średnie Studenci
dorośli
NIE NIE TAK TAK TAK TAK
Możliwość prezentacji w salce dydaktycznej WPK – Grupa maksymalnie 20 osób.

Tytuł: Awifauna Wdeckiego Parku Krajobrazowego
Slajdów: 33
Przewidywany czas: 45 min.
Ogólna charakterystyka prezentacji: Prezentacja przedstawia ma za zadnie przedstawić awifaune we Wdeckim Parku Krajobrazowym itd.
Tematyka dostosowana do grup wiekowych:
Grupy przedszkolne
i grupy „0”
Szkoła podstawowa
Klasy 1-3
Szkoła podstawowa
Klasy 4-6
Gimnazjum Szkoły średnie Studenci
dorośli
OPCJA TAK TAK TAK NIE NIE
Możliwość prezentacji w salce dydaktycznej WPK – Grupa maksymalnie 20 osób.