Las jest narażony na wiele czynników zakłócających jego prawidłowy rozwój i funkcjonowanie. Nie trzeba być leśnikiem, aby zauważyć, że większość naszych lasów choruje. Pozbawione igliwia sosny, pokryte hubami pnie, osłabiony przyrost, to objawy świadczące o tym, że drzewo „umiera stojąc”. 
Czy zastanawialiście się dlaczego drzewa chorują?

SKUTKI DZIAŁALNOŚCI LUDZKIEJ

Skażenie powietrza i gleby.

Zanieczyszczenia emitowane przez przemysł, ciepłownie, gospodarstwa domowe i transport silnie zatruwają atmosferę. Bodaj najgroźniejszy dla lasu dwutlenek siarki, w postaci „kwaśnych deszczy” z powietrza dostaje się do gleby, powodując jej skażenie.

Pożary lasów.

Ludzie swoją bezmyślnością i nieuwagą, w wyniku rozniecania ognisk, wyrzucania niedopałków papierosów lub pustych opakowań szklanych doprowadzają do pożarów.

Wysypiska śmieci.

Coraz trudniej jest znaleźć czyste lasy, gdzie nie ma odpadów. Często będąc w lesie nie widzimy nic innego jak gigantyczne wysypisko. Jeśli chcemy chronić przyrodę własnymi siłami po prostu NIE ŚMIEĆMY!!.

NIEODPOWIEDNIE WARUNKI KLIMATYCZNE

Klęski żywiołowe.

Zniszczenia w lasach spowodować mogą: susze, ostre zimy, nadmierne opady, silne wiatry, czynniki obniżające naturalną odporność drzew i powodujące ich zamieranie. Szkody wyrządzane przez klęski żywiołowe – powodzie, huragany są ogromne, a często nieodwracalne w skutkach.

Oto obraz umierającego
drzewa, znajdującego
się pod niszczącym
wpływem różnych,
wzajemnie ze sobą
powiązanych czynników.

SZKODLIWE ODDZIAŁYWANIE ORGANIZMÓW ŻYWYCH

Masowe pojawy szkodliwych owadów (tzw. gradacja) mogą ogołocić z liści lub igieł duże obszary leśne. Osłabione drzewa kolejno stają się łupem innych owadów żerujących pod korą (np. korniki).

Ogromny wpływ na stan zdrowotny lasów mają również grzyby pasożytnicze (np. huby) powodujące choroby korzeni, pni, liści drzew. Najwięcej szkód w uprawach leśnych wyrządzają sarny i jelenie poprzez wydeptywanie siewek i sadzonek, zgryzanie pączków i pędów oraz spałowanie – ogryzanie kory młodych drzew.

Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie
i przewiduj skutki!
Owidiusz, poeta rzymski.