Las to królestwo, w którym mieszka olbrzymia ilość zwierząt. Znajdują tu dogodne warunki życia, pokarm i schronienie. Różnią się wielkością, barwą, sposobami zachowania. Wśród domowników możemy wyróżnić takie zwierzęta, które są dla lasu szkodliwe jak i te, których działalność jest bardzo pożyteczna.

SSAKI

Podstawowym sposobem żerowania dzika jest rycie, czyli buchtowanie.

W skład diety dzika wchodzą larwy i poczwarki owadów szkodników, bytujące w glebie. Szukając żeru dzik miesza ściółkę leśną z glebą, przyspieszając rozkład butwiejących liści oraz proces tworzenia próchnicy.

PTAKI

Naturalną ochroną drzewostanu leśnego stanowią ptaki owadożerne. Sikory, kosy, drozdy, szpaki, zięby i dzięcioły skutecznie tępią szkodliwe owady.

Ptaki drapieżne (myszołowy, jastrzębie, krogulce) i sowy zjadają olbrzymie ilości gryzoni oraz innych chorych lub słabych zwierząt.

OWADY

Oczyszczają całe otoczenie mrowiska, usuwając martwe szczątki roślin i zwierząt.

Mrówki żyją w zorganizowanej społeczności.

Większe „zdobycze” są transportowane lub ciągnięte przez wiele robotnic.

Mrówka rudnica powszechnie nazywana mrówką rudą należy do grupy strażników lasu, gdyż likwiduje gąsienice szkodników liściożernych.