informacje o parku

mapa gminy na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego

Wschodnia część Borów Tucholskich, a zwłaszcza tereny w środkowym biegu rzeki Wdy, od dawna urzekały niepowtarzalnością krajobrazu. Ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a także walory krajobrazowe, 16 lutego 1993 roku, w celu zachowania w warunkach zrównoważonego rozwoju i popularyzacji tych wartości utworzono Wdecki Park Krajobrazowy (Rozporządzenie Nr 52/93 Wojewody Bydgoskiego z dnie 16.02.1993r. (Dziennik Urzędowy Woj. Bydgoskiego nr 10 poz. 133)).

W ciągu istnienia parku ze względu na zmianę uwarunkowań administracyjnych i nowelizację ustawy o ochronie przyrody aktualizowano powyższy dokument, obecnie obowiązuje rozporządzenie nr 29/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.11.2004 (Dziennik Urzędowy Woj. Kujawsko-Pomorskiego nr 111, poz. 1888). oraz Statut Wdeckiego Parku Krajobrazowego, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XII/210/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011.

Park wraz z otuliną objął swym zasięgiem obszar 23 786,39 ha, z czego 4 609,15 ha stanowi otulina.

Pod względem administracyjnym Park leży w granicach siedmiu gmin

Gmina Powierzchnia Parku [ha] Powierzchnia Parku [%] Powierzchnia otuliny [ha] Powierzchnia otuliny [%] Ogółem [ha] Ogółem [%]
Osie 14 440,62 75,30 2 732,84 59,29 17 173,46 72,20
Drzycim 1 849,06 9,64 1 426,56 30,95 3 275,62 13,77
Warlubie 1 646,25 8,58 - - 1 646,25 6,92
Lniano 378,13 1,97 270,06 5,86 648,19 2,73
Jeżewo 281,25 1,47 179,69 3,90 460,94 1,94
Śliwice 300,31 1,57 - - 300,31 1,26
Cekcyn 281,62 1,47 - - 281,62 1,18

Bilans terenów

wykres bilans terenów WPK

Bilans ogólny terenów - park
Lasy - 70%
Tereny rolne i zurbanizowane - 27%
Wody - 3%

wykres bilans terenów WPK - strefy ochronne

Bilans ogólny terenów - strefy ochronne
Lasy - 13%
Tereny rolne i zurbanizowane - 87%
Wody - 0%

wykres bilans terenów WPK strefy ochronne i park

Bilans ogólny terenów - park i strefy ochronne
Lasy - 59%
Tereny rolne i zurbanizowane - 39%
Wody - 2%

Obszary leśne 

Obszary leśne parku położone są na terenie nadleśnictw: Osie, Trzebciny, Dąbrowa, Zamrzenica. Szczególne walory przyrodnicze, duże zróżnicowanie rzeźby terenu, gleb, klimatu oraz wód znajduje swoje odzwierciedlenie w bogactwie flory i fauny. Na terenie Parku znajduje się 5 rezerwatów przyrody, występuje wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt, które chronione są w ramach opracowanego programu czynnej ochrony gatunków zagrożonych.

nadlesnicta wpk

Mapa podziału terenu WPK na nadleśnictwa

Na mapie pokazano tylko te leśnictwa, które wchodzą w skład WPK - pełny obszar i podział nadleśnictw na leśnictwa - pobierz mapę.

mapa nadlesnicta WPK

legenda

kolor nazwa nadleśnictwa
  leśnictwa Nadleśnictwa Osie - cały obszar
  leśnictwa Nadleśnictwa Osie - część wchodząca w skład WPK
  leśnictwa Nadleśnictwa Trzebciny - cały obszar
  leśnictwa Nadleśnictwa Trzebciny - część wchodząca w skład WPK
  leśnictwa Nadleśnictwa Dąbrowa - cały obszar
  leśnictwa Nadleśnictwa Dąbrowa - część wchodząca w skład WPK
  leśnictwa Nadleśnictwa Zamrzenica - cały obszar
  leśnictwa Nadleśnictwa Zamrzenica - część wchodząca w skład WPK

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
D_Kuj_Pom_111_2004.doc758 kB
rozporzadzenie_1993_utworzenie.pdf2868 kB
US-4-11-210-z.pdf141 kB
US-4-11-210.pdf41 kB
Dyrektorzy:
  • (P.O.) Daniel Siewert od 2013

Pracownicy:

  • Piotr Szumigaj od 2015
  • Ewa Goślicka od 2012
  • Daniel Siewert od 2008
  • Anna Karpus od 1999
  • Monika Wiśniewska od 1997
  • Mateusz Sosnowski od 2020
  • Julita Karpus od 2020