Wschodnia część Borów Tucholskich, a zwłaszcza tereny w środkowym biegu rzeki Wdy, od dawna urzekały niepowtarzalnością krajobrazu. Ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a także walory krajobrazowe, 16 lutego 1993 roku, w celu zachowania w warunkach zrównoważonego rozwoju i popularyzacji tych wartości utworzono Wdecki Park Krajobrazowy (Rozporządzenie Nr 52/93 Wojewody Bydgoskiego z dnie 16.02.1993r. (Dziennik Urzędowy Woj. Bydgoskiego nr 10 poz. 133)). W ciągu istnienia parku ze względu na zmianę uwarunkowań administracyjnych i nowelizację ustawy o ochronie przyrody aktualizowano powyższy dokument, obecnie obowiązuje rozporządzenie nr 29/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.11.2004 (Dziennik Urzędowy Woj. Kujawsko-Pomorskiego nr 111, poz. 1888). oraz Statut Wdeckiego Parku Krajobrazowego, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XII/210/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011.

Park wraz z otuliną objął swym zasięgiem obszar 23 786,39 ha, z czego 4 609,15 ha stanowi otulina.

Pod względem administracyjnym Park leży w granicach siedmiu gmin:

  Powierzchnia Parku w ha % Powierzchnia otuliny w ha % Ogółem %
Osie 14 440,62 75,30% 2 732,84 59,29% 17 173,46 72,20%
Drzycim 1 849,06 9,64% 1 426,56 30,95% 3 275,62 13,77%
Warlubie 1 646,25 8,58% - - 1 646,25 6,92%
Lniano 378,13 1,97% 270,06 5,86% 648,19 2,73%
Jeżewo 281,25 1,47% 179,69 3,90% 460,94 1,94%
Śliwice 300,31 1,57% - - 300,31 1,26%
Cekcyn 281,62 1,47% - - 281,62 1,18%

teren wpk 01teren wpk 02teren wpk 03

 

  Powierzchnia parku w tym:
  Lasy (ha) % Tereny rolne,
użytki zielone,
zabudowania, komunikacja (ha)
% Wody (ha) %
Park 19 177,24 13 346,87 69,60 5 212,50 27,18 617,87 3,22
Strefy ochronne 4 609,15 615,66 13,36 3 982,81 86,41 10,68 0,23
Park i strefy ochronne 23 786,39 13 962,53 58,70 9 195,31 38,66 628,55 2,64

nadlesnicta wpk

Obszary leśne parku położone są na terenie nadleśnictw: Osie, Trzebciny, Dąbrowa, Zamrzenica. Szczególne walory przyrodnicze, duże zróżnicowanie rzeźby terenu, gleb, klimatu oraz wód znajduje swoje odzwierciedlenie w bogactwie flory i fauny. Na terenie Parku znajduje się 5 rezerwatów przyrody, występuje wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt, które chronione są w ramach opracowanego programu czynnej ochrony gatunków zagrożonych.

MAPA PODZIAŁU TERENU WPK NA NADLEŚNICTWA

(Na mapie pokazano tylko te leśnictwa, które wchodzą w skład WPK - pełny obszar i podział nadleśnictw na leśnictwa - tutaj.)

LEGENDA

  - leśnictwa Nadleśnictwa Osie - cały obszar
  - leśnictwa Nadleśnictwa Osie - część wchodząca w skład WPK
  - leśnictwa Nadleśnictwa Trzebciny - cały obszar
  - leśnictwa Nadleśnictwa Trzebciny - część wchodząca w skład WPK
  - leśnictwa Nadleśnictwa Dąbrowa - cały obszar
  - leśnictwa Nadleśnictwa Dąbrowa - część wchodząca w skład WPK
  - leśnictwa Nadleśnictwa Zamrzenica - cały obszar
  - leśnictwa Nadleśnictwa Zamrzenica - część wchodząca w skład WPK

Pliki do pobrania:

Attachments:
Nazwa plikuRozmiar pliku
D_Kuj_Pom_111_2004.doc758 kB
rozporzadzenie_1993_utworzenie.pdf2868 kB
US-4-11-210-z.pdf141 kB
US-4-11-210.pdf41 kB

Obecni pracownicy Wdeckiego Parku Krajobrazowego

Dyrektorzy:

  • (P.O.) Daniel Siewert od 2013