Dokumenty do wypełnienia zostaną rozesłane listownie do 15 szkół, które będą brać udział w programie BIO+. Dla ułatwienia przekazujemy również dokumenty do pobrania:

 

  1. Regulamin konkursu
  2. Ramowy plan pobytu
  3. Wzór oświadczenia dla rodziców
  4. Wzór zgłoszenia grup