Dyrekcja Wdeckiego Parku Krajobrazowego

zaprasza do wzięcia udziału w XVIII edycji konkursu fotograficznego 

"Cztery pory roku w Parku"

Konkurs fotograficzny ma na celu prezentację bioróżnorodności przyrodniczej Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Nie wszyscy mamy świadomość otaczającej nas przyrody dlatego konkurs ma na celu przybliżenie  szerokiemu gronu odbiorców walorów przyrodniczych Parku oraz zachęcenie do osobistego poznawania bogactwa natury naszego regionu. Fotografia staje się nie tylko relacją z obserwacji natury i fascynacji zjawiskami przyrodniczymi, ale także osobistą narracją łączącą niezwykłości świata przyrody z artystyczną wrażliwością  i umiejętnością przekazywania obrazu za pomocą obiektywu aparatu fotograficznego dającego możliwość podziwiania niesamowitych przedstawień natury.

 

Organizatorem XVIII edycji konkursu fotograficznego jest Wdecki Park Krajobrazowy. Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografujących, zarówno amatorów jak i profesjonalistów, zamieszkałych na terenie Polski, bez względu na wiek – dzieci, młodzież, dorośli. Szczegóły regulaminy dostępne są w siedzibie Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz na stronie internetowej www.wdeckipark.pl