ZASADY RYWALIZACJI W FINALE KONKURSU EKOLOGICZNEGO
W RAMACH PROGRAMU "BIO+ - BIORÓŻNORODNI, BIOŚWIADOMI, BIOODPOWIEDZIALNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM"

 

[UCZESTNICY]

 • § 1

W finale Konkursu Ekologicznego w ramach programu "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko - pomorskim" biorą udział drużyny szkolne wyłonione na podstawie wyników 1 etapu części konkursowej.

[PREMIE ZA 1 ETAP]

 • § 2

Drużyny, które weszły do finału otrzymują premie punktowe za miejsce uzyskane
w 1 etapie części konkursowej w wysokości: 1 miejsce 15 pkt, 2 miejsce 12 pkt,
3 miejsce 9 pkt, 4 miejsce 6 pkt i 5 miejsce 3 pkt.

[PRZEBIEG FINAŁU]

 • § 3

O kolejności  zespołów w konkursie decyduje suma punktów zdobytych w finale oraz uzyskanych za miejsce w 1 etapie.

 • § 4

W finale wszystkie drużyny odpowiadają na 12 pytań (po 4 w rundzie) oraz wykonują
4 zadania konkursowe.

Oświadczenie do pobrania dla rodziców do wypełnienia jest możliwe poprzez pobranie całego dokumentu .doc. Wszystkie dokumenty, patrz niżej.

 

 • § 5
 1. Na pytanie odpowiada cała drużyna pomniejszona o osoby oddelegowane do wykonania zadania. Wszystkie drużyny odpowiadają na to samo pytanie pisemnie i na sygnał prowadzącego pokazują odpowiedź komisji.
 2. Zadania wykonuje wydelegowany przez drużynę 3 osobowy zespół. Każdy z członków drużyny może brać udział w wykonaniu tylko 1 zadania.
 3. Pierwszym zadaniem będzie przedstawienie przygotowanej wcześniej prezentacji, która powinna stanowić przedstawienie zespołu i szkoły, którą reprezentuje (pełna nazwa  szkoły, ilość uczniów, ilość klas, miejscowości, z których uczniowie uczęszczają do szkoły, osiągnięcia szkoły, dyrektor, opiekun zespołu, skład zespołu, …). Prezentacja nie może być dłuższa jak 3 min. Po przekroczeniu 3,5 min od oceny odejmowane będą punkty, po jednym za każde kolejne 15 sekund. Prezentację należy przygotować w programie PowerPoint bez komentarza. Komentarz wygłasza wytypowany członek zespołu.
 • § 6
 1. Odpowiedzi na pytania oceniane są w skali 0-3 pkt natomiast zadania 0-10 pkt.
 2. Punkty przyznaje powołana przez organizatora komisja sędziowska.

[DOGRYWKA]

 • § 7
 1. W przypadku, kiedy więcej niż jedna drużyna uzyska największą ilość punktów, między zainteresowanymi drużynami odbywa się dogrywka w postaci dodatkowej rundy pytań.
 2. Jeśli zwycięzcy nie wyłoni dodatkowa runda pytań, odbędzie się jej dalszy ciąg w postaci pojedynczych pytań do pierwszego błędu.
 3. W dogrywce za każdą prawidłową odpowiedź drużyna otrzymuje jeden punkt.

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 • § 8
 1. W trakcie finału obowiązuje wiedza wyniesiona z części warsztatowej , zawarta na zakładce „Przyroda” na portalu „Nasze kujawsko-pomorskie” (http://www.nasze. kujawsko-pomorskie.pl/przyroda.html) oraz zakładkach „Przyroda”, „Ochrona przyrody”  i "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko - pomorskim"(1 strona) na stronie Wdeckiego Parku Krajobrazowego (http://parki. kujawsko-pomorskie.pl/wpk).
 2. Wszyscy startujący muszą posiadać oświadczenie rodziców. W przypadku uczniów, którzy brali udział w warsztatach ważność zachowują dokumenty dostarczone organizatorowi. W przypadku uczniów, którzy nie brali udziału w warsztatach należy dostarczyć wypełniony druk oświadczenia (w załączeniu).
 3. Finał odbędzie się 12 stycznia 2016 roku o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu przy ul Rynek 2.