W dniu  15 stycznia 2016 roku o godz. 10ºº w siedzibie Wdeckiego Parku  Krajobrazowego w Osiu odbył się III etap – parkowy Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – XV edycja 2015/16.

 Celem tego konkursu jest popularyzacja obszarów chronionych, jakimi są parki  krajobrazowe, wiedzy z zakresu ochrony przyrody i ekologii, rozbudzanie i pogłębianiezamiłowania oraz szacunku do przyrody, rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi, zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach, zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami i służbami parków krajobrazowych.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z obszarów chronionych i ich otulin. Konkurs składa się z pięciu etapów: szkolnego, gminnego, parkowego, wojewódzkiego i finału ogólnopolskiego.

Uczniowie mieli za zadanie rozwiązanie testu składającego się z 25 pytań (15 pytań przyrodniczo-geograficznych i 10 pytań dotyczących parków krajobrazowych województwa kujawsko - pomorskiego).

 

W ogólnej punktacji I miejsce w parkowym etapie konkursu zajęła drużyna z Zespołu Szkół w Osiu w składzie:

  1. Marek P.  –  II
  2. Artur M. –  II
  3.  Szymon B. – III
  4. Zuzanna Ch.  –  III

pod opieką P. Rafała K. – zdobywając łącznie  115 pkt.

II miejsce drużyna z Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Lnianie z ilością  112 pkt. – w składzie:

1.     Maria Ch. – III
2.     Klaudia H. – II
3.     Agnieszka Ł.   – II
4.     Klementyna K.  – II

Pod opieką P. Barbary K.

III miejsce drużyna z Gimnazjum Publicznego w Warlubiu z ilością  99 pkt. - w składzie:

1.     Paulina B. – III
2.     Mateusz G. – II
3.     Daniel A. – III
4.     Krzysztof K. – II Pod opieką P. Justyny D.


Zwycięzcom  gratulujemy i życzymy najwyższej punktacji podczas rozgrywki wojewódzkiej, która odbędzie się 18 marca 2016 roku na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia.