Wdecki Park Krajobrazowy w Osiu informuje, że został rozpisany ogólnodostępny konkurs plastyczny pt. "W harmonii z przyrodą" - VI edycja.

Cele konkursu

 • Popularyzacja Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz zagadnień z zakresu ochrony przyrody,
 • Zachęcanie dzieci i młodzieży do ochrony środowiska i zwrócenia uwagi na otaczającą przyrodę,
 • Rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest przyroda,
 • Kształtowanie  świadomości o potrzebie ochrony przyrody i środowiska.
 • Kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez prace plastyczne,
 • Rozwijanie zdolności manualnych uczestników.

 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. „W HARMONII Z PRZYRODĄ” – VI EDYCJA

 1. Organizator
  • Wdecki Park Krajobrazowy, ul. Rynek 11a, 86-150 Osie
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.wpk.org.pl
 2. Cele konkursu
  • Popularyzacja Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz zagadnień z zakresu ochrony przyrody,
  • Zachęcanie dzieci i młodzieży do ochrony środowiska i zwrócenia uwagi na otaczającą przyrodę,
  • Rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest przyroda,
  • Kształtowanie  świadomości o potrzebie ochrony przyrody i środowiska,
  • Kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez prace plastyczne,
  • Rozwijanie zdolności manualnych uczestników.
 3. Warunki uczestnictwaW razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny z p. Moniką Wiśniewską, nr telefonu 52 33 29 486.W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny z p. Moniką Wiśniewską, nr telefonu 52 33 29 486.
  • Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Rozstrzygnięty zostanie w następujących kategoriach wiekowych:
   1. klasy I –III szkoły podstawowej
   2. klasy IV- VI szkoły podstawowej
   3. klasy I-III gimnazjum
   4. szkoła średnia
  • Tematyka prac plastycznych dotyczy zagadnień z zakresu ochrony przyrody i środowiska,
  • Technika prac: rysunek kredką, malarstwo na papierze, kolaż, wydzieranka itp. – do wyboru przez uczestnika konkursu (prac przestrzennych nie przyjmujemy)
  • Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3,
  • Prace bez opraw,
  • Każda z placówek może przesłać na konkurs maksymalnie po 10 prac z każdej grupy wiekowej, każda innego autorstwa, wyłonione wcześniej w eliminacjach szkolnych,
  • Nie przyjmujemy prac zbiorowych,
  • Każda praca powinna zawierać następujące informacje:
   1. dane osobowe autora oraz wiek (prosimy również dopisać klasę)
   2. adres szkoły do której uczęszcza uczestnik,
   3. imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę,
   4. prosimy podpisać prace na odwrocie drukowanymi literami,
  • Osoby biorące udział w konkursie „W harmonii z przyrodą” wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926j.t. ze zmianami).
 4. Termin i miejsce nadsyłania prac: do 28 listopada 2016 r., na adres: Wdecki Park Krajobrazowy, ul. Rynek 11a, 86-150 Osie, z dopiskiem: Konkurs plastyczny „W harmonii z przyrodą” (prace można dostarczać osobiście).
 5. W skład jury wchodzą:  pracownicy Wdeckiego Parku Krajobrazowego, pracownicy Nadleśnictwa oraz pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Jury Konkursowe ma prawo nie przyznać poszczególnych nagród lub dokonać innego ich podziału.
 6. Czas trwania konkursu: od 12 września do 28 listopada 2016 roku. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.wpk.org.pl. w dniu 15 grudnia 2016r. Nagrody książkowe zostaną przesłane pocztą do wskazanej placówki lub osoby indywidualnej.
 7. Uwagi dodatkowe:
  1. prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę,
  2. niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane nie będą uwzględniane,
  3. prace przechodzą na własność organizatora,
  4. rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne.
  5. jedna osoba może wykonać 1 pracę.