ZAPROSZENIE DO KONKURSU REALIZOWANEGO

W RAMACH KAMPANI EDUKACYJNEJ

„EKOLOGICZNY EDUKATOR SZKOLNY”

PRZEZ WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO–POMORSKIE