W województwie kujawsko – pomorskim etap wojewódzki XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu  „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” odbył się 23 marca 2018 roku
w  Starostwie Powiatowym w Świeciu. Organizatorem tego etapu konkursu był Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.

Celem tego konkursu jest popularyzacja obszarów chronionych, jakimi są parki krajobrazowe oraz wiedzy z zakresu ochrony przyrody i ekologii, skierowany jest do uczniów
z gimnazjów  położonych na terenie parków krajobrazowych i ich otulin. Konkurs składa się  z  pięciu etapów: szkolnego, gminnego, parkowego, wojewódzkiego i finału ogólnopolskiego.

 

Uczniowie mieli za zadanie rozwiązanie testu składającego się z 25 pytań (15 pytań przyrodniczo-geograficznych i 10 pytań dotyczących parków krajobrazowych województwa kujawsko - pomorskiego). W drugiej części konkursu gimnazjaliści musieli wykazać się znajomością gatunków chronionych roślin i zwierząt – każdy uczestnik ma za zadanie rozpoznać 20 gatunków, przedstawionych na losowo wybranych zdjęciach.

Uczestniczyło w nim 5 czteroosobowych drużyn reprezentujących parki krajobrazowe naszego województwa.

Wdecki Park Krajobrazowy reprezentowała drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie pod opieką Pani Barbary Kuty zdobywając IV miejsce.

Serdecznie gratulujemy !!!