Zarządzenie nr  2/2020
Dyrektora Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Osiu z dnia 3 czerwca 2020 roku
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników 
Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Osiu

 

Na podstawie art. 30 § 2 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. ( Dz.U. z 2014 r. poz.1502 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się dla pracowników Wdeckiego Parku Krajobrazowego 

  1. w Osiu 12 czerwca  2020 roku  - dniem wolnym od pracy w zamian
    za święto 15 sierpnia 2020 roku przypadające  sobotę.
  2. W dniu 12 czerwca 2020 roku  biuro Wdeckiego Parku
    Krajobrazowego będzie nieczynne dla interesantów.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.