Scenariusz i komentarz: Joanna Sikora, Sławomir Lewandowski
Reżyseria: Sławomir Lewandowski
Konsultacje merytoryczne: Leszek Wasielewski, Roman Kucharski
Zdjęcia: Sławomir Lewandowski, Vaclav Vilimovsky, Przemysław Wiśniewski
Montaż Wiktor Chrzczonowicz
Tłumaczenie: Monika Słupkowska
Czytał wersję polską: Marcin Czyżniewski
Czytał wersję angielską: Szymon Marciniak
Muzyka: Paris Music
Podziękowania dla pracowników Wdeckiego Parku Krajobrazowego i Tucholskiego Parku Krajobrazowego oraz dla Romana Kucharskiego, Leszka Kłoska, Daniela Siewerta, Ani i Czarka Krauze.
Film wyprodukowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
http://www.kujawsko-pomorskie.pl
Dofinansowano ze srodków Wojewódzkiego Funduszu nOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu -
http://www.wfosigw.torun.pl