Czy wiesz, że …
Rezerwat „Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego”:
 • jest to rezerwat częściowy (leśny) utworzony w 1975 roku o powierzchni 102,21 ha. (położenie: na czerwonym szlaku turystycznym „Stu z nieba” – ok. 8 km od miejscowości Osie w kierunku na Skórcz tzw. Brukiem);
 • w tym wyjątkowym uroczysku chronione jest jedno z najbogatszych stanowisk jarzębu brekinii na Niżu Środkowoeuropejskim;
 • najstarsze „brzęki” liczą ponad 300 lat;
 • drzewa te mają smukły, ciemny pień o spękanej łuszczącej się korze;
 • liście pojedynczo, szerokojajowate, żywozielone z 3-4 zaostrzonymi, ząbkowatymi klapami;
 • na przełomie V i VI kwitnie na biało, kwiaty zebrane w podbaldachy;
 • owoce są brązowe i jasno kropkowane, na długich szypułkach. Drzewo to zaczyna owocować dopiero w wieku 15 lat, od tego czasu owoce pojawiają się co 3 lata. Owoce dawniej stosowano jako lek przeciw biegunce. Używane były także do produkcji piwa smakowego. Owoce stanowią wartościowy pokarm dla ptaków i innych zwierząt;
 • to rzadkie drzewo lubi rosnąć na glebie świeżej, wapiennej i próchnicznej. W krajach, w których drzewo to nie stanowi gatunku ginącego jego drewno jest cenionym materiałem użytkowym;
 • jest ono twarde i ciężkie, drobnosłoiste co daje mu wysoką gęstość i elastyczność. Ma zastosowanie w dekarstwie, ciesielstwie i meblarstwie. Wyrabia się z niego forniry ozdobne, dawniej był popularnym materiałem do wyrobu instrumentów muzycznych i kijów golfowych;
 • na korze starych drzew liściastych żyją interesujące gatunki porostów – reliktów puszczańskich;
 • nazwę „brzęk” drzewo to otrzymało przez wzgląd na specyficzny dźwięk jaki na wietrze wydają jego twarde i sztywne liście;
 • w tym rezerwacie oglądać można wiele innych osobliwości przyrodniczych takich jak wiekowy egzemplarz cisa pospolitego, również objętego w Polsce ochroną gatunkową oraz stanowiska rzadkich roślin runa: gnieźnika leśnego, podkolana białego, lilii złotogłów, wawrzynka wilczełyko.