UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!! Zmiana terminu nadsyłania praca na Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Perły Polskiej Przyrody 2022". Termin upływa z dniem 21 października 2022r., decyduje data stempla pocztowego.