Dnia 3 kwietnia  br. w nowo wybudowanej salce dydaktycznej Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy odbył się etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – XIII edycja.

           W konkursie młodzież zdobywa i pogłębia wiedzę z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska. Celem konkursu jest również rozbudzenie zamiłowania oraz szacunku do przyrody, motywowanie aktywnych postaw na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Konkurs sprzyja integracji uczniów poprzez wymianę doświadczeń między szkołami, a ponadto pozwala poszerzyć wiadomości o parkach krajobrazowych Polski.

           W konkursie udział wzięło 6 czteroosobowych drużyn reprezentujących 6 parków województwa kujawsko – pomorskiego, które  odpowiadały na 25 pytań testowych, z zakresu ochrony przyrody, ekologii, ochrony środowiska i na 10  pytań wiedzy o parkach krajobrazowych naszego województwa  oraz pytań praktycznych związanych  z rozpoznawaniem gatunków roślin i zwierząt.

W konkursie zwyciężyła drużyna z Gimnazjum nr 3 im. Ziemi Nadwiślańskiej w Zbrachlinie zdobywając 172,5 pkt. (Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego)

Nasza drużyna reprezentująca Wdecki Park Krajobrazowy z Gimnazjum Publicznego nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Lnianie pod opieką  Pani Barbary Kuta zajęła II miejsce zdobywając 161,0 pkt.

-III miejsce (160,5 pkt.) Gimnazjum nr 2 im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Kruszwicy

(Nadgoplański Park Tysiąclecia)

-IV miejsce (138,0 pkt.) Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku

(Krajeński Park Krajobrazowy)

- V miejsce (124,5 pkt.) Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła w Zieluniu

(Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy)

-VI miejsce (112,0 pkt.) Gimnazjum w Pokrzydowie

(Brodnicki Park Krajobrazowy)

Zwycięzcy IV etapu – wojewódzkiego wezmą udział w V ogólnopolskim etapie konkursu - „Finał Finałów”, który odbędzie się 26 – 30 maja 2014 roku na terenie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Gratulujemy zwycięzcom !