W prowadzonym postępowaniu otrzymano zapytanie:

Witam proszę o udzielenie następujących informacji:

 

 1. Co rozumiemy pod pojęciem "dystrybucja do wybranych szkół".
 2. w jakim czasie antenowym( godzinach) na odbyć się emisja filmów w lokalnej TV.
 3. w jakim terminie ma mieć miejsce emisja w TV  i czy mają być w wycenie uwzględnione powtórki.
 4. Jakiego rodzaju okładka do płyt DVD jest brana pod uwagę, tekturowa zadrukowana koperta czy też klasyczne ETUI DVD  14mm z drukowaną obwolutą.
 5. czy i gdzie możne być dostępne zestawienie zagadnień jakie mają być ujęte w filmach.

 

Odpowiedź:

 1. Pod pojęciem „dystrybucja do wybranych szkół” – Zamawiający rozumie potwierdzone dostarczenie przez wykonawcę 10 kopii filmu do każdej z 25 szkół z terenu Parku i okolicy (lista z adresami stanowić będzie załącznik do umowy). Forma dostarczenia tj. osobiście czy też np. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru – do wyboru przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie dostarczenia np. listę z pieczęciami instytucji lub pocztowe potwierdzenia odbioru przesyłki.
 2. Emisja materiału powinna odbyć się w czasie antenowym pomiędzy godziną 16:00 a 21:00.
 3. Emisja w TV powinna odbyć się w terminie od 1 lipca 2014 do 30 września 2014, emisja zawiera minimum jedno odtworzenie każdej części i jedną powtórkę każdej z części- szczegóły precyzować będzie umowa.
 4. Okładka wg propozycji wykonawcy, zamawiający dopuszcza dowolną formę zawierającą informacje o projekcie, Zamawiającym oraz zawartości płyty.
 5. Zagadnienia obejmują:
  1. Walory przyrodnicze – zaproszenie do Parku – prezentacja rezerwatów i charakterystycznych miejsc Parku – wszystkie zlokalizowane w promieniu (linii prostej) nie większym niż 20km od siedziby Zamawiającego.
  2. Na tropach II RP – elektrownie wodne Gródek i Żur – prezentacja dwóch zabytkowych elektrowni – przygotowanie scenariusza na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawiającego.
  3. Na turystycznym szlaku – prezentacja szlaku ks. Sychty – prezentacja przebiegu szlaku i znajdujących się na jego trasie atrakcji (informacje dostarcza Zamawiający). Długość szlaku około 55 km. 
Attachments:
Download this file (odpowiedz_na_pytanie1.pdf)odpowiedz_na_pytanie1.pdf541 kB