W prowadzonym postępowaniu otrzymano zapytanie:

 W nawiązaniu do zapytania ofertowego  na przygotowanie 3 filmów bardzo proszę o udzielenie nam odpowiedzi na poniższe pytania:

 

 

  1. Czy opracowanie scenariusza nagrań leży w gestii Wykonawcy? Jeżeli tak, to czy Zmawiający może udzielić w tym zakresie pomocy merytorycznej?
  2. Ile stron tekstu nagrań lektorskich przewiduje Zamawiający?
  3. Jaką ilością materiałów archiwalnych dysponuje Zamawiający i jaka jej część ma być docelowo wykorzystana w filmie?
  4. Na czym dokładnie ma polegać dystrybucja filmu do wybranych szkół regionu? Jaka jest ilość szkół objętych dystrybucją? Czy film ma być przekazany w wersji na DVD czy też Zamawiający dopuszcza wysłanie filmu w formie elektronicznej?
  5. Na czym dokładnie ma polegać emisja filmu w lokalnej TV? Czy Zamawiający udzieli pomocy w zakresie uzyskania zgody na emisję filmów

Odpowiedź:

  1. Tak, opracowanie scenariusza leży w gestii Wykonawcy i oczywiście Zamawiający udzieli pomocy merytorycznej.
  2. Ilość stron nagrań lektorskich to około 12 stron łącznie, jednak ilość ta może ulec zwiększeniu w zależności od wypracowanych scenariuszy.
  3. Zamawiający dysponuje kompletem materiałów potrzebnych do przygotowania scenariuszy i udostępni je nieodpłatnie Wykonawcy. Zamawiający nie dysponuje materiałami filmowymi, jednak charakter zamawianych filmów nie narzuca na wykonawcę wykorzystywanie takich.
  4. Pod pojęciem „dystrybucja do wybranych szkół” – Zamawiający rozumie potwierdzone dostarczenie przez wykonawcę 10 kopii filmu do każdej z 25 szkół z terenu Parku i okolicy (lista z adresami stanowić będzie załącznik do umowy). Forma dostarczenia tj. osobiście czy też np. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru – do wyboru przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie dostarczenia np. listę z pieczęciami instytucji lub pocztowe potwierdzenia odbioru przesyłki. Film musi być przekazany w formie płyt DVD.
  5. Emisja ma polegać na wykupieniu czasu antenowego. Emisja materiału powinna odbyć się w czasie antenowym pomiędzy godziną 16:00 a 21:00. Emisja w TV powinna odbyć się w terminie od 1 lipca 2014 do 30 września 2014, emisja zawiera minimum jedno odtworzenie każdej części i jedną powtórkę każdej z części- szczegóły precyzować będzie umowa. Kwestia terminów i płatności leży po stronie Wykonawcy
Attachments:
Download this file (odpowiedz_na_pytanie2.pdf)odpowiedz_na_pytanie2.pdf561 kB