W prowadzonym postępowaniu otrzymano zapytanie.

Prosimy o odpowiedź na pytania do specyfikacji zamówienia:

  1. Rozumiem, że chodzi o "klasyczną" tv, a nie o np. telewizję internetową ?
  2. Czy Zleceniodawca oczekuje jedynie montażu materiałów archiwalnych czy połączenia ich z nową produkcją filmową?
  3. Co Zleceniodawca ma na myśli pisząc "Dystrybucja do wybranych szkół regionu" oraz "Emisja w lokalnej TV"??

Odpowiedź:

  1. Tak chodzi o telewizje "klasyczną” obejmującą swoim zasięgiem obszar województwa kujawsko-pomorskiego.
  2. Wykonawca przygotowuje swój materiał filmowy uzupełniony materiałami archiwalnymi tj. zdjęciami z okresu międzywojennego dostarczonymi przez Zamawiającego.
  3. Dystrybucja do wybranych szkół regionu – dostarczenie kopii filmu w postaci płyt DVD do wskazanych placówek, emisja w lokalnej TV – patrz pkt. 1. I poprzednie odpowiedzi na pytania.
Attachments:
Download this file (odpowiedz_na_pytanie4.pdf)odpowiedz_na_pytanie4.pdf393 kB