Wykaz zinwentaryzowanych pomników przyrody we Wdeckim Parku Krajobrazowym

Nr 248 Pomnik zbiorowy - dwa dęby szypułkowe (Quercus robur) położone są w odległości 100m od mostu na Wdzie przy drodze Osie - Drzycim.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Rejonu Dróg Publicznych w Świeciu (dz. ew. Nr 30).

Nr 466 Pomnik pojedynczy - jałowiec pospolity ( Juniperus communis) położony jest w pobliżu drogi Osie - Żur na gruncie Pani Krystyny Rowinias (dz. ew. Nr 38).

Nr 467 Pomnik pojedynczy - jałowiec pospolity ( Juniperus communis) położony jest przy drodze gruntowej Łążek - Sarnia Góra na gruncie Pana Ryszarda Chylewskiego (dz. ew. Nr 206/14).

Nr 468 Aleja przydrożna prawem chroniona - 87 dębów szypułkowych (Quercus robur) położona jest przy drodze Żur - Laskowice w miejscowości Grabowa Buchta.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Rejonu Dróg Publicznych w Świeciu (dz. ew. Nr 20).

Nr 469  Aleja przydrożna prawem chroniona - dąb szypułkowy (Quercus robur) - 206 szt. położona jest przy drodze Osie - Żur.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Rejonu Dróg Publicznych w Świeciu (dz. ew. Nr 13).

Nr 470 Pomnik zbiorowy - lipa drobnolistna (Tilia cordata) - 3 szt. położone są przy drodze dojazdowej do Rolniczo - Handlowej Spółdzielni Produkcyjnej w Osiu).
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem R-HSP w Osiu (dz. ew. Nr 356/5).

Nr 471 Pomnik pojedynczy - dąb szypułkowy (Quercus robur) położony jest na terenie cmentarza parafialnego w miejscowości Osie.
Własność: kościelna - pod zarządem Parafii Rzymsko - Katolickiej w Osiu ( dz. ew. Nr 61).

Nr 472 Pomnik pojedynczy - jarząb brekinia (Sorbus torminalis) położony jest we wsi Radańska, przy drodze gruntowej Osie - Stara Rzeka obok budynków gospodarczych na gruncie Pana Tadeusza Bociana (dz. ew. Nr 286).

Nr 473 Głaz narzutowy - położony jest przy prawym brzegu Zalewu Żur w pobliżu mostu kolejowego znajdującego się na trasie Osie - Tleń.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych w Gdańsku (dz. ew. Nr 93).

Nr 474 Pomnik pojedynczy- dąb szypułkowy (Quercus robur) położony jest w miejscowości Tleń na gruncie Pana Ryszarda Szynala (dz. ew. Nr 16/1).

Nr 475 Aleja przydrożna prawem chroniona - klon zwyczajny (Acer platanoides)-49szt., lipa drobnolistna (Tilia cordata)- 96 szt. oraz dąb czerwony (Quercus rubra) położona jest przy drodze Tleń - Brzemiona.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Rejonu Dróg Publicznych w Świeciu (dz. ew. Nr 15).

Nr 476 Pomnik zbiorowy - dąb szypułkowy (Quercus robur) - 6 szt., dąb czerwony (Quercus rubra) -3 szt., cis pospolity (Taxus baccata) - 4 szt., buk pospolity (Fagus sylvatica) oraz lipa drobnolistna (Tilia cordata), położone są na terenie Ośrodka Wczasowego w miejscowości Wierzchy.
Własność: Spółka Cywilna - pod zarządem Kometa Travel Biura Turystyki, Produkcji i Handlu S p.c. w Toruniu.

Nr 477 Głaz narzutowy - położony jest w miejscowości Żur w pobliżu upustu awaryjnego zapory.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Zakładu Remontowego Energetyki w Gdańsku (dz. ew. Nr 165).

Nr 478 Pomnik zbiorowy - lipa drobnolistna (Tilia cordata) - 16 szt. położone są na prawym zboczu rzeki Wdy na terenie leśnictwa Nowa Rzeka, oddz. 54 d.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Osie, Obręb Osie.

Nr 479 Pomnik zbiorowy - dwa dęby szypułkowe (Quercus robur) położone są na terenie leśnictwa Nowa Rzeka w oddz. 172 d przy placu Zagórskiego.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Osie, Obręb Osie.

Nr 480 Pomnik pojedynczy - dąb szypułkowy (Quercus robur) położony jest na terenie leśnictwa Nowa Rzeka w oddz. 172 d przy placu Zagórskiego
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Osie, Obręb Osie.

Nr 481 Pomnik zbiorowy - lipa drobnolistna (Tilia cordata), grab pospolity (Carpinus betulus)-3 szt. oraz dwa dęby szypułkowe (Quercus robur) położone są na skarpie prawego brzegu rzeki Wdy w oddz. 17b na terenie leśnictwa Nowa Rzeka.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Osie, Obręb Osie.

Nr 482 Pomnik zbiorowy - dąb szypułkowy (Quercus robur) - 3szt. położone są na terenie leśnictwa Pohulanka w oddz. 340x, na prawym brzegu rzeki Wdy obok mostu drogowego.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Trzebciny, Obręb Sarnia Góra.

Nr 483 Pomnik pojedynczy - jarząb brekinia (Sorbus torminalis) położony jest na lewym brzegu rzeki Wdy przy leśniczówce Pohulanka w oddz. 340i
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Trzebciny, Obręb Sarnia Góra.

Nr 485 Pomnik pojedynczy - cis pospolity (Taxus baccata) położony jest w rezerwacie "Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego" w oddz. 70d.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Osie, Obręb Osie.

Nr 486 Pomnik zbiorowy - dwa dęby szypułkowe (Quercus robur) położone są na terenie leśnictwa Osie w oddz. 201d na prawej skarpie Zalewu Żur.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Osie, Obręb Osie.

Nr 487 Pomnik pojedynczy - sosna pospolita (Pinus silvestris) położona jest na terenie leśnictwa Osie w oddz. 289c w pobliżu Jeziora "Czerno".
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Osie, Obręb Osie.

Nr 488 Pomnik pojedynczy - dąb szypułkowy (Quercus robur) położony jest na terenie leśnictwa Osie w oddz. 290b.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Osie, Obręb Osie.

Nr 489 Pomnik pojedynczy - dąb szypułkowy (Quercus robur) położony jest na terenie leśnictwa Osie w oddz. 289d na skraju śródleśnej łąki.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Osie, Obręb Osie.

Nr 490 Pomnik zbiorowy - dąb szypułkowy - 10szt., położone są na terenie leśnictwa Wygoda w oddz. 125 g na skarpie wzdłuż lewego brzegu rzeki Wdy.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Trzebciny, Obręb Szarłata.

Nr 491 Pomnik zbiorowy - świerk pospolity (Picea excelsa) - 24 szt., sosna zwyczajna (Pinus silvestris)-2 szt., dąb szypułkowy (Quercus robur) - 14szt., położone są na terenie leśnictwa Wygoda w oddz. 126c, 127h na skarpie lewego brzegu rzeki Wdy.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Trzebciny, Obręb Szarłata.

Nr 492 Aleja przydrożna prawem chroniona - lipy drobnolistne (Tilia cordata)-23szt., położone są na terenie leśnictwa Zajęczy Kąt w oddz. 227i, 228a w miejscowości Grabowa Buchta. Aleja usytuowana jest prostopadle do szosy Żur - Laskowice.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Osie, Obręb Bedlenki.

Nr 833 Pomnik pojedynczy - lipa drobnolistna (Tilia cordata) położona jest we wsi Radańska przy budynku mieszkalnym Pana Eugeniusza Gęsikowskiego (dz. ew. Nr 306).

Nr 834 Aleja przydrożna prawem chroniona - lipa drobnolistna (Tilia cordata) - 95 szt., klon jawor (Acer pseudoplatanus) - 44szt., klon zwyczajny (Acer platanoides)-11szt., olsza czarna (Alnus glutinosa) oraz jesion wyniosły (Fraxinus excelsior).
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Rejonu Dróg Publicznych w Świeciu.

Nr 1077 Pomnik pojedynczy - dąb szypułkowy (Quercus robur) położony jest we wsi Brzeziny przy budynku mieszkalnym Pana Dariusza Bociana na dz. ew. Nr 117.

Nr 1078 Pomnik pojedynczy - jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) położony jest we wsi Brzeziny przy budynku mieszkalnym Pani Małgorzaty Gackowskiej ze Świecia na dz. ew. Nr 144/1.

Nr 1079 Pomnik zbiorowy - jałowiec pospolity (Juniperus communis) - 5szt., położone są we wsi Brzeziny przy drodze prowadzącej do przysiółka Rumlandy na dz. ew. Nr 276.

Nr 1080 Pomnik pojedynczy - dąb szypułkowy (Quercus robur) położony jest przy budynku byłej Szkoły Podstawowej w Brzezinach na dz. ew. Nr 118.

Nr 1081 Pomnik zbiorowy - lipa drobnolistna (Tilia cordata) -3 szt., dąb szypułkowy (Quercus robur)-4 szt., żywotnik olbrzymi (Thuja plicata) położone są w miejscowości Jaszcz przy gospodarstwie rolnym Pana Czesława Wiśniewskiego i Pana Władysława Sumińskiego (dz. ew. Nr 28).

Nr 1083 Pomnik pojedynczy - lipa drobnolistna (Tilia cordata) położona jest w centrum wsi Miedzno w pobliżu dawnej szkoły podstawowej.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Dyrekcji Okręgowych Dróg Publicznych (dz. ew. Nr 146).

Nr 1084 Pomnik pojedynczy - lipa drobnolistna (Tilia cordata) położona jest we wsi Miedzno w pobliżu zabytkowego, drewnianego domu na posesji Pana Zdzisława Konopackiego (dz. ew. Nr 121).

Nr 1085 Aleja przydrożna prawem chroniona - lipa drobnolistna (Tilia cordata) -21szt. oraz klon zwyczajny (Acer platanoides) położona jest przy Posterunku Policji Lokalnej w Osiu.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Gminy Osie (dz. ew. Nr 326).

Nr 1086 Pomnik zbiorowy - kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum) oraz leszczyna pospolita (Coryllus avellana) położone są na terenie Ośrodka Wczasowego w miejscowości Wierzchy.
Własność: Spółka Cywilna - pod zarządem Kometa Travel Biura Turystyki, Produkcji i Handlu Sp.c. w Toruniu (dz. ew. Nr 4/1).

Nr 1087 Pomnik zbiorowy - dwa dęby szypułkowe (Quercus robur) położone są w pobliżu byłej leśniczówki Dębowiec w oddz. 34A m.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Osie, Obręb Osie.

Nr 1088 Pomnik zbiorowy - daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii) - 8 szt., położone są w rezerwacie "Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego" naprzeciwko byłej leśniczówki Dębowiec, na terenie leśnictwa Orli Dwór w oddz. 71c.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Osie, Obręb Osie.

Nr 1089 Pomnik pojedynczy - dąb szypułkowy (Quercus robur) położony jest na granicy łąki i lasu przy trakcie sobińskim na terenie leśnictwa Orli Dwór w oddz. 185 d.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Osie, Obręb Osie.

Nr 1090 Pomnik zbiorowy - sosna pospolita (Pinus silvestris) - 21 szt., położone są na terenie leśnictwa Smolarnia w oddz. 202h.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Trzebciny, Obręb Szarłata.

Nr 1091 Pomnik pojedynczy - dąb szypułkowy (Quercus robur) położony jest na terenie leśnictwa Wygoda w oddz. 129j. Pomnik ten znajduje się w pobliżu Ośrodka Wypoczynkowo - Sportowego GEOVITA, na prawej skarpie rzeki Prusiny.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Trzebciny, Obręb Szarłata.

Nr 1092 Pomnik pojedynczy - dąb szypułkowy (Quercus robur) położony jest na terenie leśnictwa Zajęczy Kąt w oddz. 211i, w pobliżu miejscowości Jaszcz.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Osie, Obręb Bedlenki.

Nr 1244 Pomnik zbiorowy - położony jest na terenie leśnictwa Wydry w oddz. 267a.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Trzebciny, Obręb Szarłata.

Nr 1260 Głaz narzutowy - sosna pospolita (Pinus silvestris) – 1 szt., położone są w pobliżu cmentarza we wsi Łążek na dz. ew. Nr 231/1 i 233 Pana Stanisława Spychalskiego.

Nr 1261 Aleja przydrożna prawem chroniona - jałowiec pospolity (Juniperus communis) - 200szt. Położona jest w pobliżu wsi Łążek na przedłużeniu drogi polnej prowadzącej do cmentarza. Aleja ta znajduje się pomiędzy działkami nr 249 i nr 250 Pana Stanisława Spychalskiego.

Nr 1262 Pomnik pojedynczy - lipa drobnolistna (Tilia cordata) położona jest obok domu Pana Krzysztofa Kuzimskiego(dz. ew. Nr 116) zam. w Tleniu.

Nr 1263 Pomnik pojedynczy - lipa drobnolistna (Tilia cordata) położona jest w miejscowości Żur przy budynku byłej szkoły podstawowej na dz. ew. Nr 155.

Nr 1264 Pomnik zbiorowy - dąb szypułkowy (Quercus robur) - 3szt., położone są na terenie leśnictwa Dębowiec w oddz. 339i.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Trzebciny, Obręb Sarnia Góra.

Nr 1265 Głaz narzutowy - położony jest w Parku im. Pana Jerzego Kołacza przy budynku Nadleśnictwa Osie, na terenie leśnictwa Osie w oddz. 264b.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Osie, Obręb Osie.

Nr 1268 Głaz narzutowy - położony jest na terenie leśnictwa Zalesie w oddz. 238g.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Trzebciny, Obręb Szarłata.

Nr 1269 Pomnik pojedynczy - lipa drobnolistna (Tilia cordata) położona jest na terenie siedziby Nadleśnictwa Osie, na terenie leśnictwa Osie w oddz. 264a.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Osie, Obręb Osie.

Nr 1270 Pomnik pojedynczy - dąb szypułkowy (Quercus robur) położony jest na terenie leśnictwa Osie w oddz. 291f.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Osie, Obręb Osie.

Nr 1271 Pomnik zbiorowy - dwa dęby szypułkowe (Quercus robur) położone są na prawym brzegu rzeki Wdy, na terenie leśnictwa Nowa Rzeka w oddz. 17b.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Osie, Obręb Osie.

Nr 1272 Pomnik pojedynczy - dąb szypułkowy (Quercus robur) położony jest obok stawu Pana R. Januszkiewicza, na terenie leśnictwa Osie w oddz. 200c.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Osie, Obręb Osie.

Nr 1273 Pomnik pojedynczy - dąb szypułkowy (Quercus robur) położony jest przy placu Zagórskiego, na terenie leśnictwa Nowa rzeka w oddz. 172f
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Osie, Obręb Osie.

Nr 1274 Pomnik zbiorowy - dąb szypułkowy (Quercus robur) - 6szt., położone są na lewym brzegu rzeki Wdy, powyżej leśniczówki Pohulanka w oddz. 312b.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Trzebciny, Obręb Sarnia Góra.

Nr 1275 Pomnik pojedynczy - dąb szypułkowy (Quercus robur) położony jest na terenie leśnictwa Stara Rzeka w oddz. 46d.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Osie, Obręb Osie.

Nr 1276 Pomnik pojedynczy - lipa drobnolistna (Tilia cordata) położona jest na terenie osady - Szarłata w oddz. 79 m.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Trzebciny, Obręb Szarłata.

Nr 1278 Pomnik pojedynczy - sosna pospolita (Pinus silvestris) położona jest na terenie leśnictwa Wygoda w oddz. 109c.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Trzebciny, Obręb Szarłata.

Nr 1279 Pomnik pojedynczy - sosna pospolita (Pinus silvestris) położona jest na terenie leśnictwa Wygoda w oddz. 125k.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Trzebciny, Obręb Szarłata.

Nr 1280 Pomnik pojedynczy - dąb szypułkowy (Quercus robur) położony jest na terenie leśnictwa Zajęczy Kąt w oddz. 243g.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Osie, Obręb Bedlenki.

Nr 1281 Pomnik pojedynczy - lipa drobnolistna (Tilia cordata) położona jest na terenie leśnictwa Zalesie w oddz. 215g.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Trzebciny, Obręb Szarłata.

Nr 1277 Pomnik pojedynczy - wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) położony jest na lewym brzegu Prusiny w pobliżu leśniczówki Wygoda w oddz. 107a.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Trzebciny, Obręb Szarłata.

Nr 1353 Pomnik pojedynczy - cis pospolity (Taxus baccata) położona jest przy budynku leśniczówki Wydry w oddz. 257j.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Trzebciny, Obręb Szarłata.

Nr 1374 Pomnik zbiorowy - dwie lipy drobnolistne (Tilia cordata), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) oraz robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) położone są przy budynku Ośrodka Wczasowo - Szkoleniowego w Grzybku, na terenie leśnictwa Zalesie w oddz. 224f.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Trzebciny, Obręb Szarłata.

Nr 1375 Pomnik zbiorowy - lipa drobnolistna (Tilia cordata) oraz dąb szypułkowy (Quercus robur) położone są w pobliżu gminnego kąpieliska w Grzybku, na terenie leśnictwa Zalesie w oddz. 224c.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Trzebciny, Obręb Szarłata.

Nr 1377 Pomnik pojedynczy - lipa drobnolistna (Tilia cordata) położona jest na terenie leśnictwa Orli Dwór w oddz. 285c niedaleko szosy Osie - Warlubie.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Osie, Obręb Osie.

Nr 1378 Pomnik pojedynczy - lipa drobnolistna (Tilia cordata) położona jest przy drodze dojazdowej do leśniczówki Nowa Rzeka w oddz. 123m.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Osie, Obręb Osie.

Nr 1379 Pomnik pojedynczy - jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) położony jest przy budynku leśniczówki Orli Dwór w oddz. 214h.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Osie, Obręb Osie.

Nr 1381 Pomnik pojedynczy - dąb szypułkowy (Quercus robur) położony jest przy budynku leśniczówki Stara Rzeka w oddz. 82 f.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Osie, Obręb Osie.

Nr 1382 Pomnik pojedynczy - dąb szypułkowy (Quercus robur) położony jest przy szosie Tleń - Osie w leśnictwie Nowa Rzeka w oddz. 132a na zboczu Zalewu Żur w pobliżu restauracji "Samotna nad Wdą" w Tleniu.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Osie, Obręb Osie.

Nr 1417 Pomnik pojedynczy - dąb szypułkowy (Quercus robur) położony jest obok leśniczówki, na terenie leśnictwa Nowa Huta w oddz. 142p.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Osie, Obręb Osie.

Wykaz zinwentaryzowanych pomników przyrody znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie granic WPK.

Gmina Drzycim:

Nr 964 Pomnik zbiorowy - buk zwyczajny odmiany czerwonej o obwodzie w pierśnicy 410cm, buk zwyczajny o obwodzie w pierśnicy 317 cm oraz 3 dęby szypułkowe o obwodach w pierśnicy 308, 276, 272 cm rosnące w parku dworskim na dz. ew. Nr 31 w miejscowości: Wery w gm. Drzycim.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem A.W.R.S.P - Jana Suchomskiego zam. w Świeciu n/W.

Nr 250 Pomnik zbiorowy - 3 dęby szypułkowe o obwodach w pierśnicy 500,415 i 390cm rosnące w oddz. 271 a leśnictwa Gródek Obrębu Bedlenki Nadleśnictwa Osie, gm. Drzycim.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Osie.

Nr 249 Głaz narzutowy o nazwie "Głaz Św. Wojciecha" znajdujący się przy drodze Drzycim - Bedlenki w oddz. 288a leśnictwa Gródek Obrębu Bedlenki Nadleśnictwa Osie w miejscowości Leosia gm. Drzycim.
Własność: Skarb Państwa - pod zarządem Nadleśnictwa Osie.