Rezerwat leśny Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego w Szczerkowie położony jest 9 km na północ od Osia. Utworzony został w celu ochrony największego w Europie Środkowej skupiska jarzębu brekinii zwanego też brzękiem. Gatunek ten, niegdyś pospolity w europejskich lasach dziś jest już rzadko spotykany. Cenne, czerwone drewno o wysokich właściwościach technicznych stało się przyczyną jego wyginięcia. Rezerwat stanowi swoistą enklawę lasu liściastego wśród borów sosnowych.

Typ rezerwatu: leśny, częściowy
Data utworzenia: 1975
Podstawa prawna: Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 marca 1975r. (M.P. nr 11, poz. 64 z 1975r.)
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25 poz. 180).
Powierzchnia: 102,21ha
Cel ochrony: Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu grądowego z udziałem brekinii i domieszką buka