Rezerwat Jezioro Ciche położony jest przy drodze prowadzącej do leśniczówki Zalesie. Głównym celem ochrony jest roślinność wodna, bagienna oraz fragmenty grądu subkontynentalnego, gdzie niezwykle cennymi elementami są rzadkie i chronione rośliny, wśród nich bagnica torfowa, turzyca bagienna oraz storczyki.Na szczególną uwagę uwagę zasługuje zespół lilii wodnych pokrywające niemal całą powierzchnię wody.

Typ rezerwatu: torfowiskowy, ścisły i częściowy
Data utworzenia: 1994
Podstawa prawna: Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 stycznia 1994r. (M.P. nr 16, poz. 117 z 1994r.)
Powierzchnia: 37,96ha (w tym 1,68 strefa ścisła)
Cel ochrony: "Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych, krajobrazowych i turystycznych malowniczo położonychśródleśnych jezior wraz z ich otoczeniem i unikalną w tej części Borów tucholskich roślinnością wodną i torfowiskową". za: Plan ochrony rezerwatu krajobrazowego "Jezioro Ciche" na lata 1998-2017