Rezerwat "Jezioro Łyse"

Typ rezerwatu: torfowiskowy, częściowy
Data utworzenia: 29 marca 2006
Podstawa prawna: Rozporządzenie nr 24/2006 Wojewody Kuj. - Pom. z dnia 21 lutego 2006
Powierzchnia: 20,26ha
Cel ochrony: Celem ochrony w rezerwacie jest zabezpieczenie i zachowanie cennych ekosystemów wodno - błotnych (z zespołem mszarnym przygiełki białej) i boru bagiennego z charakterystycznymi, rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin np. torfowce, rosiczka pośrednia, widłaczek torfowy.

Rezerwat "Jezioro Martwe"

Typ rezerwatu: torfowiskowy, częściowy
Data utworzenia: 12 listopada 1996
Podstawa prawna: Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996r.
Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 114. poz. 492 z późn. zm.).
Powierzchnia: 4,07ha
Cel ochrony: Zachowanie ze wzgledów naukowych i dydaktycznych roślinnościcharakterystycznej dla jezior dystroficznych, torfowisk przejściowych i wysokich oraz brzozy bagiennej.