Spis treści

  Projekt pod nazwą „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko - pomorskim" o wartości ponad 3 mln złotych, którego wnioskodawcą w imieniu Województwa Kujawsko - Pomorskiego jest Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy wraz z jednostkami współrealizującymi: Brodnickim Parkiem Krajobrazowym, Wdeckim Parkiem Krajobrazowym i Zespołem Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w partnerstwie z Kujawsko – Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, uzyskał dofinansowanie w wysokości 85% z Program Operacyjny (PL02) „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano w latach 2014 – 2016 skupiać się będzie na wzmocnieniu świadomości społecznej w zakresie konieczności zachowania bioróżnorodności oraz rozwoju postaw proekologicznych.
Jest to projekt o zasięgu wojewódzkim, którego odbiorcami będą przede wszystkim dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studenci uczelni wyższych oraz osoby dorosłe: nauczyciele i inne osoby odpowiedzialne za jakość edukacji, pracownicy samorządowi, członkowie organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń. Pośrednią grupę docelową stanowią przedstawiciele regionalnych instytucji i mieszkańcy terenów objętych projektem. Projekt jest innowacyjnym spojrzeniem na możliwości edukacji ekologicznej poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą. Celem projektu "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko - pomorskim" jest przekazanie w atrakcyjnej formie wiedzy nt. bioróżnorodności i zagrożeń związanych z jej utratą a także zachęcenie do postaw i wyborów w życiu codziennym, które mogą spowalniać proces zanikania różnorodności biologicznej.

Projekt przewiduje wykonanie szeregu działań:

 • Wyposażenie pracowni dydaktycznej „Rycykowy Zakątek" Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego;

 • Wyposażenie pracowni dydaktycznej „Miętowy Gaj" Brodnickiego Parku Krajobrazowego;

 • Utworzenie ogrodu edukacyjnego „Rycykowy Zakątek" wokół pracowni dydaktycznej GWPK;

 • Utworzenie 8 ścieżek edukacyjnych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych przy Brodnickim Parku Krajobrazowym;

 • Wykonanie makiety Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego;

 • Nagranie filmu 3D pt. „Tajemnice przyrody GWPK";

 • Konferencja przyrodnicza pt. „Czynna ochrona przyrody dolin rzecznych" organizowana przez ZPKChiN;

 • Seminaria " Bioróżnorodność w procesie edukacyjnym na przykładzie GWPK" i "Szata roślinna GWPK w kontekście bioróżnorodności";

 • Szkolenie z zakresu ochrony in situ i ex situ starych odmian drzew owocowych - Dni Otwarte Sadów organizowane przez ZPKChiN;

 • Warsztaty przyrodnicze dla społeczności lokalnej na temat różnorodności biologicznej, ochrony przyrody i walorów przyrodniczych w dolinie dolnej Wisły organizowane przez ZPKChiN;

 • Warsztaty fotograficzne oraz z geocachingu organizowana przez GWPK ;

 • Warsztaty dotyczące ochrony bioróżnorodności organizowane przez WPK;

 • Wycieczki przyrodnicze pt. „Szlakiem Fortyfikacji Dolnej Wisły" organizowane przez ZPKChiN:Święto Łąk – przyrodnicza przygoda na łące organizowane przez KPODR Minikowo;

  • Forty w Toruniu,
  • Cytadela Grudziądz,
  • Twierdza Chełmno,
  • Zamek Świecie;
 • Dni otwarte w Gostynińsko – Włocławskim oraz Brodnickim Paku Krajobrazowym;

 • Zwiad terenowy po GWPK;

 • Konkurs przyrodniczy pt. „Eko-prezenter" i „Szkoła Eko-prezenterów" organizowany przez ZPKChiN;

 • Konkurs "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów we Wdeckim Parku Krajobrazowym ";

 • Wydanie publikacji:

  • Informator Przyrodniczo-Turystyczny GWPK,
  • Przewodnik Rezerwaty Przyrody w Dolinie Dolnej Wisły,
  • Podręczny Atlas Dawnych Odmian Grusz,
  • Podręczny Atlas Wiśni, Czereśni i Śliw,
  • Roślinność Chroniona w Dolinie Dolnej Wisły,
  • Przyroda Fortyfikacji Dolnej Wisły,
  • Grzyby i Porosty Dolnej Wisły,
  • Rezerwaty Przyrody w Dolinie Dolnej Wisły.

Przewiduje się, że w projekcie w ramach jego różnorodnych działań uczestniczyć będzie ok. 220 000 osób.

Beneficjent: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Lider projektu: Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy

Partnerzy projektu: Brodnicki Park Krajobrazowy, Wdecki Park Krajobrazowy, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Koszty kwalifikowane: 3.331.561,00 zł
Kwota dofinansowania: 2.831.826,85 zł
Okres realizacji projektu: 05.2014 - 04.2016