Spis treści

  Projekt pod nazwą „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko - pomorskim" o wartości ponad 3 mln złotych, którego wnioskodawcą w imieniu Województwa Kujawsko - Pomorskiego jest Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy wraz z jednostkami współrealizującymi: Brodnickim Parkiem Krajobrazowym, Wdeckim Parkiem Krajobrazowym i Zespołem Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w partnerstwie z Kujawsko – Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, uzyskał dofinansowanie w wysokości 85% z Program Operacyjny (PL02) „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przedsięwzięcie, którego realizację zaplanowano w latach 2014 – 2016 skupiać się będzie na wzmocnieniu świadomości społecznej w zakresie konieczności zachowania bioróżnorodności oraz rozwoju postaw proekologicznych.
Jest to projekt o zasięgu wojewódzkim, którego odbiorcami będą przede wszystkim dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studenci uczelni wyższych oraz osoby dorosłe: nauczyciele i inne osoby odpowiedzialne za jakość edukacji, pracownicy samorządowi, członkowie organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń. Pośrednią grupę docelową stanowią przedstawiciele regionalnych instytucji i mieszkańcy terenów objętych projektem. Projekt jest innowacyjnym spojrzeniem na możliwości edukacji ekologicznej poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą. Celem projektu "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko - pomorskim" jest przekazanie w atrakcyjnej formie wiedzy nt. bioróżnorodności i zagrożeń związanych z jej utratą a także zachęcenie do postaw i wyborów w życiu codziennym, które mogą spowalniać proces zanikania różnorodności biologicznej.

Projekt przewiduje wykonanie szeregu działań:

 • Wyposażenie pracowni dydaktycznej „Rycykowy Zakątek" Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego;

 • Wyposażenie pracowni dydaktycznej „Miętowy Gaj" Brodnickiego Parku Krajobrazowego;

 • Utworzenie ogrodu edukacyjnego „Rycykowy Zakątek" wokół pracowni dydaktycznej GWPK;

 • Utworzenie 8 ścieżek edukacyjnych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych przy Brodnickim Parku Krajobrazowym;

 • Wykonanie makiety Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego;

 • Nagranie filmu 3D pt. „Tajemnice przyrody GWPK";

 • Konferencja przyrodnicza pt. „Czynna ochrona przyrody dolin rzecznych" organizowana przez ZPKChiN;

 • Seminaria " Bioróżnorodność w procesie edukacyjnym na przykładzie GWPK" i "Szata roślinna GWPK w kontekście bioróżnorodności";

 • Szkolenie z zakresu ochrony in situ i ex situ starych odmian drzew owocowych - Dni Otwarte Sadów organizowane przez ZPKChiN;

 • Warsztaty przyrodnicze dla społeczności lokalnej na temat różnorodności biologicznej, ochrony przyrody i walorów przyrodniczych w dolinie dolnej Wisły organizowane przez ZPKChiN;

 • Warsztaty fotograficzne oraz z geocachingu organizowana przez GWPK ;

 • Warsztaty dotyczące ochrony bioróżnorodności organizowane przez WPK;

 • Wycieczki przyrodnicze pt. „Szlakiem Fortyfikacji Dolnej Wisły" organizowane przez ZPKChiN:Święto Łąk – przyrodnicza przygoda na łące organizowane przez KPODR Minikowo;

  • Forty w Toruniu,
  • Cytadela Grudziądz,
  • Twierdza Chełmno,
  • Zamek Świecie;
 • Dni otwarte w Gostynińsko – Włocławskim oraz Brodnickim Paku Krajobrazowym;

 • Zwiad terenowy po GWPK;

 • Konkurs przyrodniczy pt. „Eko-prezenter" i „Szkoła Eko-prezenterów" organizowany przez ZPKChiN;

 • Konkurs "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów we Wdeckim Parku Krajobrazowym ";

 • Wydanie publikacji:

  • Informator Przyrodniczo-Turystyczny GWPK,
  • Przewodnik Rezerwaty Przyrody w Dolinie Dolnej Wisły,
  • Podręczny Atlas Dawnych Odmian Grusz,
  • Podręczny Atlas Wiśni, Czereśni i Śliw,
  • Roślinność Chroniona w Dolinie Dolnej Wisły,
  • Przyroda Fortyfikacji Dolnej Wisły,
  • Grzyby i Porosty Dolnej Wisły,
  • Rezerwaty Przyrody w Dolinie Dolnej Wisły.

Przewiduje się, że w projekcie w ramach jego różnorodnych działań uczestniczyć będzie ok. 220 000 osób.

Beneficjent: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Lider projektu: Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy

Partnerzy projektu: Brodnicki Park Krajobrazowy, Wdecki Park Krajobrazowy, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Koszty kwalifikowane: 3.331.561,00 zł
Kwota dofinansowania: 2.831.826,85 zł
Okres realizacji projektu: 05.2014 - 04.2016


Lista gimnazjów, które zakwalifikowały się do konkursu ekologicznego w ramach programu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim” :

 1. Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Świeciu.

 2. Gimnazjum w Zespole Szkół w Osiu.

 3. Zespół Szkół Gimnazjum w Cekcynie.

 4. Publiczne Gimnazjum w Nowem nad Wisłą.

 5. Katolickie Gimnazjum im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu.

 6. Gimnazjum Publiczne w Lnianie.

 7. Gimnazjum Publiczne w Warlubiu.

 8. Publiczne Gimnazjum im. Prof. A. Hoffmanna w Gródku.

 9. Gimnazjum Nr 3 im. Ziemi Nadwiślańskiej w Zbrachlinie.

 10. Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jeżewie.

 11. Gimnazjum im. K .K. Baczyńskiego w Laskowicach.

 12. Gimnazjum Zespołu Szkół w Kęsowie.

 13. Gimnazjum nr 1 im. Akademii Chełmińskiej w Chełmnie.

 14. Zespół Szkół Gimnazjum w Bysławiu.

 15. Gimnazjum w Śliwicach.


W związku z wyłonieniem 15 szkół, które będą brały udział w programie "BIO+ - BIORÓŻNORODNI, BIOŚWIADOMI, BIOODPOWIEDZIALNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM" udostępniamy dokumenty do pobrania. Ten sam zestaw będzie również rozesłany listownie.

Pobierz pliki:

Download this file (Lista szkół - BIO+.pdf)Lista szkół - BIO+.pdf

128 Kb

Download this file (zal_1_regulamin_konkursu.doc)zal_1_regulamin_konkursu.doc

1221 Kb

Download this file (zal_1_regulamin_konkursu.odt)zal_1_regulamin_konkursu.odt

1166 Kb

Download this file (zal_1_regulamin_konkursu.pdf)zal_1_regulamin_konkursu.pdf

288 Kb

Download this file (zal_2_ramowy_plan_pobytu.doc)zal_2_ramowy_plan_pobytu.doc

1200 Kb

Download this file (zal_2_ramowy_plan_pobytu.odt)zal_2_ramowy_plan_pobytu.odt

1154 Kb

Download this file (zal_2_ramowy_plan_pobytu.pdf)zal_2_ramowy_plan_pobytu.pdf

260 Kb

Download this file (zal_3_wzor_oswiadczenia_rodz.doc)zal_3_wzor_oswiadczenia_rodz.doc

1183 Kb

Download this file (zal_3_wzor_oswiadczenia_rodz.odt)zal_3_wzor_oswiadczenia_rodz.odt

1154 Kb

Download this file (zal_3_wzor_oswiadczenia_rodz.pdf)zal_3_wzor_oswiadczenia_rodz.pdf

364 Kb

Download this file (zal_4_wzor_zgloszenia_zespolu.doc)zal_4_wzor_zgloszenia_zespolu.doc

1191 Kb

Download this file (zal_4_wzor_zgloszenia_zespolu.odt)zal_4_wzor_zgloszenia_zespolu.odt

1153 Kb

Download this file (zal_4_wzor_zgloszenia_zespolu.pdf)zal_4_wzor_zgloszenia_zespolu.pdf

319 Kb
Wykaz sprzętu do wypożyczeniaW imieniu realizatorów konkursu „BIO+ - Bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim”, tj. Bractwa Czarnej Wody, przedstawiam wykaz sprzętu do wypożyczenia, który będzie wykorzystywany w części konkursowej.

 1. Lornetka NIKON 10x50 EX                                                                      

 2. Fotopułapka LTL Acron 6210                                                        

 3. Rejestratory wilgotności i temperatury EL-USB-2

 4. Stacje meteorologiczne Davis Ventage Pro 2

 5. Tablet Lenovo Yoga 2

Odbiorniki GPS GPSMAP 64 s Garmin


 1. Na podstawie Umowy Nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D w sprawie Projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zwracam się z zapytaniem ofertowym na „Przeprowadzenie konkursu ekologicznego w projekcie BIO+”.

 2. Na podstawie Umowy Nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D w sprawie Projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zwracam się z zapytaniem ofertowym na „Przeprowadzenie cyklu warsztatów w ramach konkursu ekologicznego w projekcie BIO+” .

 3. Zapytania ofertowego nr eog2/2015/WPK z dnia 26.04.2015. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przeprowadzeniu w okresie od września 2015 r. do stycznia 2016 konkursu ekologicznego w ramach programu "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko - pomorskim" adresowanego do uczniów klas 1 i 2 gimnazjum.

 4. Zapytania ofertowego nr eog1/2015/WPK z dnia 26.01.2015. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przeprowadzeniu w okresie od marca 2015 r. do czerwca 2015 r. warsztatów w ramach konkursu ekologicznego w ramach programu "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko - pomorskim" adresowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.


   

  Organizatorzy Konkursu Ekologicznego w ramach programu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko - pomorskim” informują, że do finału konkursu zakwalifikowały się zespoły:

   

  1. Gimnazjum Publicznego w Nowem nad Wisłą.

  2. Gimnazjum w Zespole Szkół w Cekcynie.

  3. Gimnazjum Publiczne w Warlubiu.

  4. Gimnazjum w Śliwicach.

  5. Gimnazjum w Osiu.

  Protokoły z prac Komisji oceniającej zostaną przesłane do zainteresowanych szkół w terminie późniejszym.