Spis treści

  1. Na podstawie Umowy Nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D w sprawie Projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zwracam się z zapytaniem ofertowym na „Przeprowadzenie konkursu ekologicznego w projekcie BIO+”.

  2. Na podstawie Umowy Nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D w sprawie Projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zwracam się z zapytaniem ofertowym na „Przeprowadzenie cyklu warsztatów w ramach konkursu ekologicznego w projekcie BIO+” .

  3. Zapytania ofertowego nr eog2/2015/WPK z dnia 26.04.2015. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przeprowadzeniu w okresie od września 2015 r. do stycznia 2016 konkursu ekologicznego w ramach programu "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko - pomorskim" adresowanego do uczniów klas 1 i 2 gimnazjum.

  4. Zapytania ofertowego nr eog1/2015/WPK z dnia 26.01.2015. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przeprowadzeniu w okresie od marca 2015 r. do czerwca 2015 r. warsztatów w ramach konkursu ekologicznego w ramach programu "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko - pomorskim" adresowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.