Zestawienie wniosków o dofinansowanie kierowanych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Legenda:
pozytywnie rozpatrzone
pozostałe

Rok Nazwa wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Kwota wnioskowana Kwota otrzymana

2011 Inwentaryzacja porostów 50 000,00 0,00
Wydawnictwa WPK 60 000,00 0,00
Inwentaryzacja awifauny rezerwatu Miedzno 1 20 000,00 0,00
Edukacja ekologiczna 50 000,00 50 000,00
Ogółem 180 000,00 50 000,00

2010 Wydawnictwa WPK 40 000,00 30 000,00
Badania chiropterologiczne 13 500,00 13 500,00
Edukacja ekologiczna 45 000,00 25 000,00
Wykonanie i posadowienie tablic granicznych – witaczy 27 000,00 10 000,00
Ogółem 125 500,00 78 500,00

2009 Inwentaryzacja porostów 50 000,00 0,00
Edukacja ekologiczna 65 300,00 30 000,00
wykonanie i posadowienie tablic granicznych – witaczy 40 000,00 10 000,00
Wydawnictwa WPK 20 500,00 10 000,00
Uzupełnienie i uaktualnienie Planu Ochrony WPK cz2/2 2 36 500,00 36 500,00
Ogółem 212 300,00 86 500,00

2008 Stworzenie systemu informacji przestrzennej dla WPK 70 000,00 0,00
Wykonanie i posadowienie tablic granicznych – witaczy 27 000,00 0,00
Inwentaryzacja porostów 50 000,00 0,00
Zakup silnika zaburtowego dla motorówki WPK 5 000,00 5 000,00
Uzupełnienie i uaktualnienie Planu Ochrony WPK cz1/2 2 23 500,00 23 500,00
Edukacja ekologiczna 33 500,00 30 000,00
Wydawnictwa WPK 38 800,00 0,00
Ogółem 247 800,00 58 500,00

2007 Wykonanie i posadowienie tablic granicznych – witaczy 22 000,00 0,00
Inwentaryzacja porostów 50 000,00 0,00
Uzupełnienie i uaktualnienie Planu Ochrony WPK 23 500,00 0,00
Wydawnictwa WPK 47 800,00 0,00
Edukacja ekologiczna 34 200,00 30 000,00
Ogółem 177 500,00 30 000,00

2006 Wykonanie i posadowienie tablic granicznych – witaczy 22 000,00 0,00
Inwentaryzacja porostów 50 000,00 0,00
Uzupełnienie i uaktualnienie Planu Ochrony WPK 23 500,00 0,00
Edukacja ekologiczna 83 400,00 30 000,00
Ogółem 178 900,00 30 000,00

2005 Inwentaryzacja porostów 50 000,00 0,00
Edukacja ekologiczna 79 800,00 27 000,00
Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej 3 263 700,00 0,00
Ogółem 393 500,00 27 000,00

2004 Edukacja ekologiczna 55 700,00 15 000,00
Ogółem 55 700,00 15 000,00

2003 Plan Batymetryczny zbiornika Żur 29 000,00 0,00
Edukacja ekologiczna 75 000,00 30 000,00
Zakup sprzętu dla potrzeb WPK (silnik) 3 800,00 0,00
Stworzenie systemu informacji przestrzennej dla WPK 140 000,00 0,00
Zakup pomocy dydaktycznych 3 900,00 0,00
Edukacja ekologiczna – konkursy 13 100,00 0,00
Edukacja ekologiczna – wydawnictwa 31 000,00 0,00
Edukacja ekologiczna – wyznaczanie ścieżki dydaktycznej 5 000,00 0,00
Ogółem 300 800,00 30 000,00

2002 Plan Batymetryczny zbiornika Żur 36 000,00 0,00
Konserwacja pomników przyrody 30 000,00 15 000,00
Edukacja ekologiczna 95 300,00 25 000,00
Stworzenie systemu informacji przestrzennej dla WPK 140 000,00 0,00
Zakup sprzętu dla WPK – silnik, rolety antywłamaniowe, stelaże 21 000,00 0,00
Renaturyzacja Sobińskiej Strugi 4 290 000,00 0,00
Ogółem 612 300,00 40 000,00

1) Inwentaryzacja awifauny rezerwatu „Jezioro Miedzno” – działanie na dwa lata
2) Uzupełnienie i uaktualnienie Plan Ochrony WPK – działanie na dwa lata
3) Utworzenie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej – działanie na trzy lata
4) Renaturyzacja Sobińskiej Strugi – działanie na trzy lata