Jaszcz, czworak murowany

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Jaszcz, zabudowa folwarku – z lewej gorzelnia, z prawej kuźnia

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Krajobraz doliny rzeki Sobiny, Jaszcz – widok od zachodu

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Jaszcz nr 2, dawna szkoła z budynkiem gospodarczym

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Krajobraz południowej krawędzi terenów WPK

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK