Laski nr 3, szkoła, obok pomnikowy okaz lipy

Laski nr 3, szkoła, obok pomnikowy okaz lipy 1996 rok
1996 rok

Laski nr 3, szkoła, obok pomnikowy okaz lipy 2010 rok
2010 rok

Laski, daleki widok wsi z drogi do wsi Zazdrość (od południa)

Laski, daleki widok wsi z drogi do wsi Zazdrość (od południa)
1996 rok

Laski, daleki widok wsi z drogi do wsi Zazdrość (od południa) 2010 rok
2010 rok

Laski nr 6, dom murowany

Laski nr 6, dom murowany 1996 rok
1996 rok

Laski nr 6, dom murowany 2010 rok
2010 rok

Laski nr 6, drewniany ganek

Laski nr 6, drewniany ganek 1996 rok
1996 rok

Laski nr 6, drewniany ganek 2010 rok
2010 rok

Laski nr 7, dom drewniany w kępie drzew i krzewów

Laski nr 7, dom drewniany w kępie drzew i krzewów 1996 r
1996 rok

Laski nr 7, dom drewniany w kępie drzew i krzewów 2010 r
2010 rok

Laski, dom murowany i stodoła drewniana pod strzechą

Laski, dom murowany i stodoła drewniana pod strzechą 1996 r
1996 rok

Laski, dom murowany i stodoła drewniana pod strzechą 2010 r
2010 rok

Laski, fragment wsi – poczta

Laski, fragment wsi – poczta 1996 r
1996 rok

Laski, fragment wsi – poczta 2010 r
2010 rok

Laski, kapliczka Matki Boskiej u zbiegu dróg. W tle zespół zabudowy drewnianej

Laski, kapliczka Matki Boskiej u zbiegu dróg. W tle zespół zabudowy drewnianej
1996 rok

Laski, kapliczka Matki Boskiej u zbiegu dróg. W tle zespół zabudowy drewnianej 2010
2010 rok

Laski nr 20, chata sumikowo – łątkowa

Laski nr 20, chata sumikowo – łątkowa 1996 r
1996 rok

Laski nr 20, chata sumikowo – łątkowa 2010 rok
2010 rok

Laski, dawny cmentarz choleryczny po zachodniej stronie wsi

Laski, dawny cmentarz choleryczny po zachodniej stronie wsi 1996 rok
1996 rok

Laski, dawny cmentarz choleryczny po zachodniej stronie wsi 2010
2010 rok

Laski nr 30, Leśnictwo Zimne Zdroje

Laski nr 30, Leśnictwo Zimne Zdroje 1996 r
1996 rok

Laski nr 30, Leśnictwo Zimne Zdroje 2010 r
2010 rok

Laski nr 32, drewniany budynek mieszkalny dawnego właściciela tartaku, obecnie własność Nadleśnictwa Osie

Laski nr 32, drewniany budynek mieszkalny dawnego właściciela tartaku, obecnie własność Nadleśnictwa Osie 1996
1996 rok

Laski nr 32, drewniany budynek mieszkalny dawnego właściciela tartaku, obecnie własność Nadleśnictwa Osie 2010 rok2010 rok