Laski, daleki widok wsi z drogi do wsi Zazdrość (od południa)

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Laski nr 3, szkoła, obok pomnikowy okaz lipy

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Laski nr 6, dom murowany

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Laski nr 6, drewniany ganek

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Laski nr 7, dom drewniany w kępie drzew i krzewów

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Laski, dom murowany i stodoła drewniana pod strzechą

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Laski, fragment wsi – poczta

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Laski, kapliczka Matki Boskiej u zbiegu dróg. W tle zespół zabudowy drewnianej

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Laski nr 20, chata sumikowo – łątkowa

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Laski, dawny cmentarz choleryczny po zachodniej stronie wsi

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Laski nr 30, Leśnictwo Zimne Zdroje

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Laski nr 32, drewniany budynek mieszkalny dawnego właściciela tartaku, obecnie własność Nadleśnictwa Osie

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK