Ludwichowo, widok w stronę przysiółka od strony pd. - zach.

Ludwichowo, widok w stronę przysiółka od strony pd. - zach.
1996 rok

Ludwichowo, widok w stronę przysiółka od strony pd. - zach.
2010 rok

Ludwichowo, widok przysiółka od strony południowej

Ludwichowo, widok przysiółka od strony południowej 1996r
1996 rok

Ludwichowo, krajobraz łąk i kompleksu leśnego w kierunku pn. – wsch.

Ludwichowo, krajobraz łąk i kompleksu leśnego w kierunku pn. – wsch.
1996 rok

Ludwichowo, krajobraz łąk i kompleksu leśnego w kierunku pn. – wsch.
2010 rok

Ludwichowo nr 10, dom drewniany

Ludwichowo nr 10, dom drewniany 1996
1996 rok

Ludwichowo nr 10, dom drewniany 2010 r
2010 rok

Ludwichowo, widok ogólny wsi w stronę północną na wysokości domu nr 10

Ludwichowo, widok ogólny wsi w stronę północną na wysokości domu nr 10 1996
1996 rok

Ludwichowo, widok ogólny wsi w stronę północną na wysokości domu nr 10, 2010 rok
2010 rok

Ludwichowo nr 11, dom drewniany

Ludwichowo nr 11, dom drewniany 1996 r
1996 rok

Ludwichowo nr 11, dom drewniany 1996 r
2010 rok

Ludwichowo nr 12, dom drewniano – murowany

Ludwichowo nr 12, dom drewniano – murowany 1996
1996 rok

Ludwichowo nr 12, dom drewniano – murowany 2010 rok
2010 rok

Ludwichowo nr 24, dom drewniany

Ludwichowo nr 24, dom drewniany 1996
1996 rok

Ludwichowo nr 24, dom drewniany 2010 rok
2010 rok

Ludwichowo nr 25, dom drewniany

Ludwichowo nr 25, dom drewniany 1996
1996 rok

Ludwichowo nr 25, dom drewniany 2010 r
2010 rok

Ludwichowo, dom drewniany

Ludwichowo, dom drewniany 1996
1996 rok

Ludwichowo, dom drewniany 2010 r
2010 rok

Ludwichowo, krzyż na południowym krańcu wsi – na rozstaju dróg

Ludwichowo, krzyż na południowym krańcu wsi – na rozstaju dróg 1996
1996 rok

Ludwichowo, krzyż na południowym krańcu wsi – na rozstaju dróg 2010 r
2010 rok