Leśniczówka Wygoda Nadleśnictwo Osie, budynek mieszkalny i gospodarczy

Zasoby WPK
1996 rok

Zasoby WPK
2010 rok

Tleń - Szarłata nr 61, budynek administracyjny dawnego Nadleśnictwa Szarłata

Tleń - Szarłata nr 61, budynek administracyjny dawnego Nadleśnictwa Szarłata 1996
1996 rok

Tleń - Szarłata nr 61, budynek administracyjny dawnego Nadleśnictwa Szarłata 2010
2010 rok

Nieczynny cmentarz protestancki przy drodze z Tlenia do Łążka

Nieczynny cmentarz protestancki przy drodze z Tlenia do Łążka
1996 rok

Nieczynny cmentarz protestancki przy drodze z Tlenia do Łążka 2010 rok
2010 rok

Dom nr 6 przy drodze z Tlenia do Łążka

Dom nr 6 przy drodze z Tlenia do Łążka 1996
1996 rok

Dom nr 6 przy drodze z Tlenia do Łążka 2010 rok
2010 rok

Dom nr 7 przy drodze z Tlenia do Łążka

Dom nr 7 przy drodze z Tlenia do Łążka 1996
1996 rok

Dom nr 7 przy drodze z Tlenia do Łążka 2010
2010 rok

Dom nr 7 przy drodze z Tlenia do Łążka

Dom nr 7 przy drodze z Tlenia do Łążka
1996 rok

Dom nr 7 przy drodze z Tlenia do Łążka
2010 rok

Stodoła gospodarstwa nr 7 przy drodze do Łążka

Stodoła gospodarstwa nr 7 przy drodze do Łążka 1996

Stodoła gospodarstwa nr 7 przy drodze do Łążka 2010
2010 rok

Krajobraz zachodniej krawędzi lasów WPK, widok z drogi Tleń - Łążek

Krajobraz zachodniej krawędzi lasów WPK, widok z drogi Tleń - Łążek 1996

Krajobraz zachodniej krawędzi lasów WPK, widok z drogi Tleń - Łążek 2010
2010 rok

Krajobraz wsi Łążek od południa

Krajobraz wsi Łążek od południa 1996
1996 rok

Krajobraz wsi Łążek od południa 2010
2010 rok

Łążek, zabudowa północnej części wsi – widok od zachodu

Łążek, zabudowa północnej części wsi – widok od zachodu
1996 rok

Łążek, zabudowa północnej części wsi – widok od zachodu 2010
2010 rok

Łążek, odnowione gospodarstwo – stodoła w formach tradycyjnych

Łążek, odnowione gospodarstwo – stodoła w formach tradycyjnych 1996
1996 rok

Łążek, odnowione gospodarstwo – stodoła w formach tradycyjnych 2010
2010 rok

Łążek, szkoła – obcięte drzewa, w tle odnowione gospodarstwo

Łążek, szkoła – obcięte drzewa, w tle odnowione gospodarstwo
1996 rok

Łążek, szkoła – obcięte drzewa, w tle odnowione gospodarstwo
2010 rok

Łążek nr 9 (19), elewacja zachodnia chaty

Łążek nr 9 (19), elewacja zachodnia chaty 1996 r
1996 rok

Łążek nr 9 (19), elewacja zachodnia chaty 2010
2010 rok

Łążek nr 9 (19), chata drewniana pod strzechą – elewacja wschodnia

Łążek nr 9 (19), chata drewniana pod strzechą – elewacja wschodnia
1996 rok

Łążek nr 9 (19), chata drewniana pod strzechą – elewacja wschodnia 2010
2010 rok

Łążek nr 19, chałupa drewniana, szczyt północny – widok od ulicy

Łążek nr 19, chałupa drewniana, szczyt północny – widok od ulicy 1996
1996 rok

Łążek nr 19, chałupa drewniana, szczyt północny – widok od ulicy 2010
2010 rok

Łążek nr 20, dom drewniany

Łążek nr 20, dom drewniany 1996
1996 rok

Łążek nr 20, dom drewniany 2010
2010 rok

Łążek, widok wsi z drogi do Śliwiczek

Łążek, widok wsi z drogi do Śliwiczek 1996
1996 rok

Łążek, widok wsi z drogi do Śliwiczek 2010
2010 rok

Łążek, stacja kolejowa

Łążek, stacja kolejowa 1996 rok
1996 rok

Łążek, stacja kolejowa 2010 rok
2010 rok

Łążek, budynki kolejowe nr 58 i 58a

Łążek, budynki kolejowe nr 58 i 58a
1996 rok

Łążek, budynki kolejowe nr 58 i 58a 2010 rok
2010 rok

Leśniczówka Zazdrość, Nadleśnictwo Osie – budynek mieszkalny

Leśniczówka Zazdrość, Nadleśnictwo Osie – budynek mieszkalny 1996
1996 rok

Leśniczówka Zazdrość, Nadleśnictwo Osie – budynek mieszkalny 2010 rok
2010 rok

Sarnia Góra, zespół zabudowań dawnego nadleśnictwa

Sarnia Góra, zespół zabudowań dawnego nadleśnictwa 1996 r
1996 rok

Sarnia Góra, zespół zabudowań dawnego nadleśnictwa 2010 rok
2010 rok

Zazdrość nr 1, dom murowany

Zazdrość nr 1, dom murowany 1996 rok
1996 rok

Zazdrość nr 1, dom murowany 2010 rok
2010 rok

Zazdrość, mostek nad Prusiną, kapliczka Matki Boskiej (1920), historyczny kamień drogowy

Zazdrość, mostek nad Prusiną, kapliczka Matki Boskiej (1920), historyczny kamień drogowy
1996 rok

Zazdrość, mostek nad Prusiną, kapliczka Matki Boskiej (1920), historyczny kamień drogowy
2010 rok

Zazdrość nr 9, chata drewniana ze stodółką pod strzechą

Zazdrość nr 9, chata drewniana ze stodółką pod strzechą 1996 r
1996 rok

Zazdrość nr 9, chata drewniana ze stodółką pod strzechą 2010 r
2010 rok

Mostek nad Prusiną, droga brukowana z dawnego Leśnictwa Sarnia Góra do Śliwiczek

Mostek nad Prusiną, droga brukowana z dawnego Leśnictwa Sarnia Góra do Śliwiczek 1996
1996 rok

Mostek nad Prusiną, droga brukowana z dawnego Leśnictwa Sarnia Góra do Śliwiczek 2010 r
2010 rok