Leśniczówka Wygoda Nadleśnictwo Osie, budynek mieszkalny i gospodarczy

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Tleń - Szarłata nr 61, budynek administracyjny dawnego Nadleśnictwa Szarłata

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Nieczynny cmentarz protestancki przy drodze z Tlenia do Łążka

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Dom nr 6 przy drodze z Tlenia do Łążka

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Dom nr 7 przy drodze z Tlenia do Łążka

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Dom nr 7 przy drodze z Tlenia do Łążka

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Stodoła gospodarstwa nr 7 przy drodze do Łążka

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Krajobraz zachodniej krawędzi lasów WPK, widok z drogi Tleń - Łążek

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Krajobraz wsi Łążek od południa

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Łążek, zabudowa północnej części wsi – widok od zachodu

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Łążek, odnowione gospodarstwo – stodoła w formach tradycyjnych

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Łążek, szkoła – obcięte drzewa, w tle odnowione gospodarstwo

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Łążek nr 9 (19), elewacja zachodnia chaty

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Łążek nr 9 (19), chata drewniana pod strzechą – elewacja wschodnia

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Łążek nr 19, chałupa drewniana, szczyt północny – widok od ulicy

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Łążek nr 20, dom drewniany

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Łążek, widok wsi z drogi do Śliwiczek

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Łążek, stacja kolejowa

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Łążek, budynki kolejowe nr 58 i 58a

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Leśniczówka Zazdrość, Nadleśnictwo Osie – budynek mieszkalny

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Sarnia Góra, zespół zabudowań dawnego nadleśnictwa

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Zazdrość nr 1, dom murowany

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Zazdrość, mostek nad Prusiną, kapliczka Matki Boskiej (1920), historyczny kamień drogowy

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Zazdrość nr 9, chata drewniana ze stodółką pod strzechą

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK

Mostek nad Prusiną, droga brukowana z dawnego Leśnictwa Sarnia Góra do Śliwiczek

1996 2010
Zasoby WPK Zasoby WPK
Zobacz porówanie zdjęć:
Zasoby WPK